Orkdalsvegen AS skal utbedre Hovsbakkan bru i Orkanger på oppdrag fra Statens vegvesen.

Brua er en del av OPS-kontrakten E39 Klett-Bårdshaug, der Skanska er driftsentreprenør.

OPS er en forkortelse for Offentlig Privat Samarbeid, der Statens vegvesen er byggherre og det private OPS-selskapet er byggherrens representant.

Jobben skal gjøres av BMO Entreprenør AS, som også utbedrer ei anna E39-bru i Orkanger – nemlig Bårdshaug bru.

Statens vegvesen starter nå vedlikeholdsarbeid på E39 Hovsbakkan bru. Foto: Statens vegvesen
Statens vegvesen starter nå vedlikeholdsarbeid på E39 Hovsbakkan bru. Foto: Statens vegvesen

Hva skal gjøres, og når

– Det er forskjellig vedlikeholdsarbeid vi nå skal gjøre på den 18,5 meter lange Hovsbakkan bru som ble bygget i 1982, sier Erling Laukvik i OPS-avdelingen Statens vegvesen.

  • Vi skal erstatte kantdragere og rekkverk på hver side av brua
  • Vi skal frese bort asfalt, og legge ny membran før reasfaltering og vegmerking
  • Vi skal fjerne og reetablere eksisterende trafikkøy og legge kantstein.
  • Og vi skal gjøre en del generell betongrehabilitering.

Arbeidsperioden avhenger er været. Planen er å starte i mars og være ferdig til skolestart til høsten.

Slik avvikler vi trafikken

– Vi kommer ikke utenom at vegarbeid kan gi konsekvenser for trafikantene. Vi ønsker derfor å minimere ulempene, og varsle tydelig og i så god til som mulig, understeker Lauvik.

Med 175.no og appen Vegvesen trafikk er det i dag flere og bedre muligheter enn noen gang til å holde seg orientert om pågående og planlagt vegarbeid.

– For å unngå å stenge E39 i hele anleggsperioden planlegger vi å arbeide i etapper, og legge om trafikkmønsteret fase for fase.

Trafikantene må regne med redusert fremkommelighet med redusert fartsgrense og innsnevring av kjørefeltene forbi anleggsstedet.

– I enkelte perioder vil E39 være helt stengt, og alternative ruter vil da være tydelig skiltet. Det er verdt å merke seg at disse stengingene vil bli nøye koordinert med pågående arbeid på E39 Bårdshaug bru, for å unngå at anleggsområdene stenges for trafikk samtidig i helgene.

Konsekvenser for lokaltrafikken

I løpet av rehabiliteringsperioden vil den kommunale veien under Hovsbakkan bru bli midlertidig stengt for alle kjøretøy ved krysset Nerviksbakkan og krysset Trondheimsveien, inn mot E39.

Skilting vil veilede trafikken gjennom en omkjøringsrute via Hovsbakkveien.

For myke trafikanter blir det etablert en gangkulvert i stål under brua for å sikre trygg passasje gjennom anleggsområdet.

Hvorfor er bruvedlikehold viktig?

Statens har ansvar for om lag 6.000 bruer og brukonstruksjoner. Disse blir tært av tidens tann. Vær og vind og temperaturforandringer kan gi rust- og forskjellige type slitasjeskader både på fundament, rekkverk, bruplate, brutårn og stag.

– Vedlikehold av broer handler om å ta vare på det vi har, til beste for både trafikantene og miljøet. Drift er å holde vegen åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen, slik at vi kan utføre vårt samfunnsoppdrag med å gi trafikantene et trygt og forutsigbart fremkommelig transportsystem også i fremtiden, avslutter Erling Laukvik.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag