Transport- og kommunikasjonskomitéen besøker Buskerud for å gjøre seg kjent med samferdselsprosjekt og -planer i fylket.

Oversiktbilde av Skaret på E16 ved Solihøgda.
E16 Sandvika–Skaret er en del av transportkorridoren som binder Østlandet og Vestlandet sammen, og er viktig for person- og godstransport både mellom de to landsdelene samt mellom Ringerike og Oslo-området. Foto: Oliver Joseph Hinchey, Statens vegvesen

Programmet starter med en orientering på Drammen stasjon mandag 15. januar. Deretter besøker komiteen Drammen havn før de reiser videre til fylkeshuset med orienteringer om Buskerudbyen, Fjordbyen, det nye sykehuset og knutepunktutvikling Drammen. På ettermiddagen fortsetter turen til Ringerike rådhus i Hønefoss hvor vi får høre om ulike veiprosjekter, byutvikling, flom og ulykkesstrekningen Skaret–Hønefoss.

Tirsdag 16. januar går reisen til Nesbyen hvor flom, beredskap og vinterdrift er viktige temaer. Etter en omvisning på døgnhvileplassen på Gol reiser komiteen videre til Ål, hvor vi får høre om status på prosjektet Bergensbanen, alternative hovedveier øst-vest og fremkommelighet vinterstid over Hardangervidda.  

Onsdag 17. januar reiser komiteen videre til Teknologiparken i Kongsberg.

Underveis og på hele reisen vil representanter fra ulike samfunnsaktører presentere prosjekter og planer for framkommelighet i regionen. Myndigheter, transportetater, næringslivsaktører og regionråd vil belyse transportutfordringene i Buskerud.

Utfyllende program med innhold og foredragsholdere er lagt ved. Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Transport- og kommunikasjonskomitéen inviterer i samarbeid med Statens vegvesen til åpne møter langs ruten:

Mandag 15. januar

Kl.12.50-14.15 Fylkeshuset i Drammen

Kl. 16.15-17.45 Ringerike rådhus

Tirsdag 16. januar

Kl. 11.45-12.50 Rådhuset i Nesbyen

Kl. 15.10-16.30 Ål kulturhus

Av hensyn til et stramt reiseprogram kan vi bare åpne for spørsmål fra komitémedlemmene.

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

Aktuelt for fylke(r): Buskerud