I 2023 gjennomførte Statens vegvesen foretakskontroll hos 233 transportbedrifter.

Transportbedriftene har ansvaret for å legge til rette for at sjåførene kan følge regelverket. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

Dette resulterte i at 48 bedrifter ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Regelverket skal bidra til å ivareta sjåførenes arbeidshverdag, sørge for god trafikksikkerhet og gi like konkurransevilkår.

I tillegg ble 24 transportbedrifter anmeldt for ikke å ha levert inn lovpålagt dokumentasjon til foretakskontroll. 

-  Det kan være flere årsaker til at vi velger å anmelde. Dette kan være grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene og helt eller manglende internkontroll. Transportnæringen er en næring med sterk konkurranse. Vi vet blant annet at det forekommer sosial dumping. Derfor er det viktig at Statens vegvesen følger med, sier avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Mansåker Wigdel.

3537 sjåfører kontrollert på kjøre- og hviletid

Statens vegvesen er opptatt av å gi god informasjon og veiledning til transportbedriftene. Ofte er det manglende rutiner og oversikt som skaper problemene.  

-Transportbedriftene har ansvaret for å legge til rette for at sjåførene kan følge regelverket. Kjøre- og hviletidsreglene er like for alle førere av tunge kjøretøy i transportnæringen. Vi har disse reglene for å unngå at trøtte og uopplagte sjåfører kjører langs vegene våre, sier Wigdel.

Større treffsikkerhet på kontrollene

Statens vegvesen har i 2023 mer enn doblet andelen anmeldelser blant de kontrollerte bedriftene. Hele 20,6 prosent av de som ble kontrollert ble anmeldt.  

- Vi prioriterer å kontrollere de bedriftene der vi mener det er størst risiko for brudd på regelverket. Den høye andelen anmeldelser viser at kontrollørene våre tar ut de rette transportbedriftene til kontroll. Kontrollørene bruker sin erfaring og kunnskap om bedriftene, kombinert med tips, til å plukke ut dem det er størst sannsynlighet for at vi finner regelbrudd hos, avslutter Wigdel.

Faktaboks:

Når Statens vegvesen krever det, skal en transportbedrift som blir underlagt foretakskontroll, framvise data fra digitale fartsskrivere eller diagramskiver som viser sjåførenes kjøre- og hviletid. Bedriften må også dokumentere at de har foretatt regelmessige kontroller av sine sjåfører og dokumentere dersom avvik og overtredelser har funnet sted. De skal også vise en oversikt over den registrerte arbeidstiden for arbeidstakerne.

I tillegg til arbeidstidsbestemmelsene kontrollerer Statens vegvesen i samarbeid med Arbeidstilsynet, blant annet at sjåførene har skriftlige arbeidskontrakter, fører timelister og mottar lønn.  Vi gjør en samlet vurdering av resultatene før vi anmelder en transportbedrift.