Kommuner som har gode planer, sikre skoleveier og har gjennomført tiltak med en positiv effekt på trafikksikkerheten kan kjempe om pengepotten.

«Årets trafikksikkerhetskommune 2024» er Samferdselsdepartementets pris. Den går til en kommune som kan vise til et faglig godt og systematisk trafikksikkerhetsarbeid over tid, og som samtidig har gode planer for videre arbeid.

Nullvisjonslogoen på nynorsk.

– Til tross for at det de senere årene har vært en stagnasjon i antall drepte i trafikken (når vi ser bort fra pandemiårene med spesielt lave tall), er Norge fortsatt blant de beste på trafikksikkerhet, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. 

– Det er fortsatt utfordringer som må løses på vei mot Nullvisjonen, der ingen blir drept eller hardt skadd i trafikken. Men vi vet hva som skal til for å komme ytterligere ned i antall alvorlige ulykker. Automatisk trafikkontroll (ATK) for å stoppe fartssynderne, tiltak på vei som «rumlefelt» og «tilgivende» sideterreng, og kampanjer for å endre atferd, er er noe av det vi i Vegvesenet rår over. Disse tiltakene vet vi har god effekt, sier Ranes. 

– I tillegg er det gode samarbeidet vi har med andre trafikksikkerhetsaktører helt uvurderlig og mye av grunnen til at vi er nådd så langt. Derfor er det flott med en pris som inspirerer kommunene til forsterket innsats, sier Guro Ranes. 

Fylkeskommunene nominerer sine beste kommuner innen 29. februar

Det er 13. året på rad at Samferdselsdepartementet søker etter kandidater til prisen. Departementet har sendt invitasjon til alle ylkeskommunene, der de oppfordrer dem til å nominere to eller tre kommuner som har utmerket seg på trafikksikkerhetsarbeid. Fristen er 29. februar. 

Vegvesenet administrerer prosessen og står for den videre saksbehandlingen, mens Samferdselsdepartementet tar den endelige avgjørelsen, etter råd fra Kontaktutvalget for trafikksikkerhet.

Dette er kriteriene:

  • Prisen skal gå til en kommune som kan vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og til gode planer for videre arbeid med trafikksikkerhet.
  • Det er en forutsetning at kommunen har en trafikksikkerhetsplan der også sikring av skoleveier inngår.
  • Trafikksikkerhetsplanen skal være et aktivt dokument som oppdateres jevnlig, og som er forankret i ledelsen, administrasjonen og de ulike befolkningsgruppene.
  • Kommunen må kunne dokumentere tiltak som er gjennomført, og at tiltakene er evaluert og har positiv effekt på trafikksikkerheten.

Tidligere prisvinnere

Prisen blir delt ut for 13. gang denne våren. I fjor gikk prisen til Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark.

Vinnere de siste årene:

2023: Tjeldsund kommune

2022: Sandnes kommune

2021: Bømlo kommune

2020: Rollag kommune

2019: Nord-Aurdal kommune

2018: Fredrikstad kommune

2017: Kvinesdal kommune

2016: Ski kommune

2015: Alta kommune