To menn og to kvinner har mistet livet på veiene i årets første måned. Med unntak av et av årene med pandemi, har vi aldri hatt færre omkomne i januar.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall. Ulykkene skjedde i Oslo, Trøndelag, Møre og Romsdal og Troms.

Det viktigste er å ha oppmerksomheten på at det eneste du skal gjøre er å kjøre. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen

Møteulykker

– Det er bra at tallene er lave, selv om hvert liv som går tapt selvsagt er ett for mye. Det er særlig positivt sett i lys av de mange omkomne vi hadde sist høst. At alle dødsulykkene i januar er møteulykker, er imidlertid bekymringsfullt, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, som sier at vinterføret kan være en faktor.

Januar har gitt oss flere store væromslag og utfordrende kjøreforhold i hele landet, noe som krever at bilistene er oppmerksomme og tålmodige.
– Vi må tilpasse både farten og kjøringen vår etter forholdene, og her må alle som ferdes i trafikken ta sitt ansvar. Så skal vi i Statens vegvesen gjøre vårt for å gjøre veiene så sikre og fremkommelige som mulig, sier Ranes.

Antall trafikkdrepte gikk opp de siste to årene

Foreløpige tall viser at totalt 115 mennesker omkom som følge av trafikkulykker i 2023. Året før var tallet 116. Dette er noe over nivået i årene 2017-2019. Under koronapandemien, i 2021, var vi nede i 80 drepte.
– Selv om vi har hatt over 100 drepte i trafikken de to siste årene, viser dette oss at det er mulig å redusere antallet drepte. Særlig som bilister må vi være bevisste på det ansvaret vi har når vi sitter bak rattet. Det viktigste er å ha oppmerksomheten på at det eneste du skal gjøre er å kjøre, sier Ranes.