Vegtrafikksentralen nord ber trafikantene holde seg i ro til værforholdene blir bedre.

– Snøfokk, snø og snøskred gir svært krevende kjøreforhold, flere stengte veger og en uoversiktlig situasjon i Lofoten, sier faggruppeleder Håvard Langmo ved Vegtrafikksentralen nord.

Fredag formiddag er flere veger stengt i Lofoten. Blant annet er E10 stengt mellom Smorten og Rørvika (krysset til Henningsvær), og Djupvika og Kåkern. Flere fylkesveger er også stengt.

– Det er for tidlig å si noe om når vegene vil bli åpnet igjen, sier Langmo.

Han oppfordrer publikum til å følge med på værmeldinger og trafikkinformasjon fra Staten vegvesen på vegvesen.no/trafikk.

I følge Meteorologisk institutt skal væreforholdene bedre seg fra fredag ettermiddag.