Etter forsinkelsene for Nye Veiers prosjekt E6 Ranheim-Værnes må Vegvesenet gjøre nødvendige utbedringer av E6 Væretunnelen mellom Malvik og Trondheim.

Det blir nattestenging fra og med i kveld mandag 26. februar og anslagsvis fem uker fremover. Tidsrommet for nattestenging blir mellom klokken 22:00 og 06:00. Det vil bli arbeidet mandag til fredag. Trafikken vil altså gå som normalt gjennom tunnelen i helgene.

Arkivbilde fra tidligere stenging av Væretunnelen. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen.
Arkivbilde fra tidligere stenging av Væretunnelen. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen.

Sikkerheten må komme først

– På grunn av tunnelens alder er det nødvendig å utføre vedlikehold på de tekniske installasjonene i Væretunnelen, og disse arbeidene kan ikke vente lengre. Sikkerheten må komme først, sier byggeleder John Kjetil Brøndbo i Statens vegvesen.

Store forsinkelser for prosjektet E6 Ranheim-Værnes

Nye Veier signerte i 2018 kontrakt med det spanske konsernet ACCIONA Construction for E6-utbyggingen av 23 kilometer firfeltsvei mellom Ranheim og Værnes. Prosjektet skulle blant annet omfatte rehabilitering av eksisterende tunnelløp for Væretunnelen, samt etablering av parallelt tunnelløp. Hele prosjektet skulle vært ferdigstilt i 2024/2025. Det ble etter hvert forsinkelser og til slutt ble kontrakten mellom ACCIONA Construction og Nye Veier avsluttet. I desember 2023 ble ny kontrakt lyst ut. I følge Nye Veier er det mål om å få signert kontrakt med ny totalentreprenør før sommeren, men prosjektet blir flere år forsinket og derfor må Statens vegvesen utbedre Væretunnelen i mellomtiden.

– Omkjøring blir skiltet om Fv. 950 Vikhammer når det arbeides på natta i ukedagene. Om man kjører i tidsrommet for nattestenging bør man beregne mer tid, for eksempel hvis man skal rekke en flyavgang fra Trondheim Lufthavn Værnes, sier Brøndbo.

Følg med på trafikkinformasjon

Følg med på oppdatert trafikkinformasjon fra vegtrafikksentralene på www.175.no eller i appen Vegvesen Trafikk for oppdatert status for arbeidene.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag