Fersk rapport publisert: "Veien til fremtiden"

Rapporten "Veien til fremtiden" fra Menon og TØI, på oppdrag fra Statens vegvesen,  ble lagt frem under Vegdirektørens årskonferanse 8.februar.

Rapporten handler blant annet om hvilke trender som vil prege mobiliteten og veisektoren.  Selv etter 100 år med vekst i personbiltrafikken, vil vi fortsatt se sterkt økende mobilitet. Mobilitet og økonomisk utvikling er sterkt forbundet, ifølge Menon/TØI.

Her finner du rapporten "veien til framtiden".