I forbindelse med utbedringsarbeid vil rv. 41 mellom Mo og Dølemo i Åmli kommune i Agder periodevis være stengt.

Bilde av en vegstrekning med brå sving og snø, samt en gravemaskin som graver på siden av vegen.
Omfattende spregningsarbeid vil utføres på rv. 41 ved Mofjellet i Agder. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen utbedrer rv. 41. I forbindelse med omfattende sprengningsarbeid ved Mofjellet, vil det forekomme periodevis stengning av riksveg 41 mellom Mo og Dølemo i Åmli. Arbeidet vil ha en varighet på omtrent ti uker.

Vegen vil være stengt, mandag til fredag, i følgende perioder:

  • Første stengningsperiode: Kl. 11:30-13:30
  • Andre stengningsperiode: Kl. 23:00-02:00
  • Tredje stengningsperiode: Kl. 03:30-06:00

Informasjonsskilt vil settes opp sør for Åmli ved kryss fv. 415, og på Svennes ved kryss fv. 42.

– Vi oppfordrer alle trafikanter til å benytte alternative transportruter under stengningsperioder, sier Stig Olav Ramse, byggeleder i Statens vegvesen.

Aktuelt for fylke(r): Agder