Denne høsten skal Statens vegvesen skifte ut fuger på begge sider av Varoddbrua på E18 utenfor Kristiansand. Arbeidet vil medføre redusert framkommelighet.

E18 Varoddbrua i Kristiansand kommune har svært høy ÅDT (45 000). Foto: Mariann Gundersen / Statens vegvesen

– Fugene på E18 Varoddbrua er fra 1994 og må skriftes ut av hensyn til sikkerheten. Vi beklager ulempene som arbeidet vil medføre for trafikanter og for bebyggelsen rundt, sier byggeleder Mariann Gundersen i Statens vegvesen.

Nedsatt hastighet

Arbeidet vil utføres av entreprenør i løpet av høsten 2024. Arbeidet vil hovedsakelig utføres på dagtid, men noe kveld- og nattarbeid må regnes med. Under anleggsperioden vil det være betydelig redusert framkommelighet på stedet. Det vil også forekomme støy i perioder.

Under anleggsperioden vil trafikken ledes via to-veis trafikk, gjennom Haumyrheitunnelen og over Varoddbrua i høybrekk, før den ledes over i normal trafikk. Fartsgrensen gjennom hele arbeidsområdet vil være 50 km/t. Brua vil enkelte helger være helstengt grunnet støp.

Svært dårlige omkjøringsmuligheter

Arbeidsområdet strekker seg omtrent 1800 meter, fra E18 Haumyrheitunnelen til Varoddbrua. Det finnes ingen alternative omkjøringsmuligheter for tungtransport langs strekningen. Ei heller egnede omkjøringsmuligheter for vanlig personbiler. Dette skyldes svært høy ÅDT (45 000).

–  Den beste løsningen vil være den som best mulig ivaretar sikkerheten for både myke og harde trafikanter. Det mener vi at vi har fått til gjennom denne løsningen, til tross for svært dårlige omkjøringsmuligheter, fortsetter Gundersen.

Spesialtransport: Ta kontakt med Statens vegvesen

Trafikkavviklingen vil være spesielt utfordrende for spesialtransport og utrykningskjøretøy, grunnet redusert fartsgrense og to-veis trafikk. Spesialtransport oppfordres derfor til å ta kontakt med Statens vegvesen for å avklare løsninger allerede nå.

– Vi går ut med informasjon om dette arbeidet i en tidlig fase. Dette gjør vi for at spesialtransport i Kristiansand-området skal ha god tid til å melde fra til oss om sine behov, slik at vi tidlig kan finne konstruktive løsninger, understreker Gundersen.

Statens vegvesen vil komme tilbake med nærmere info om tidspunkt for oppstart og trafikkavvikling når arbeidet nærmer seg.

Aktuelt for fylke(r): Agder