Ulovlig parkering på ferjekaia i Bodø skaper problemer for trafikken til Lofoten. Nå kan det bli bøter og borttauing.

Selv med lite trafikk blir det rot i ferjekøa når det står ulovlig parkerte biler på kaia i Bodø. Bildet fra Vegvesenets overvåkingskamera er tatt natt til 20. mars, og viser ulovlig parkerte biler bak ferjekøa.
Selv med lite trafikk blir det rot i ferjekøa når det står ulovlig parkerte biler på kaia i Bodø. Bildet fra Vegvesenets overvåkingskamera er tatt natt til 20. mars, og viser ulovlig parkerte biler bak ferjekøa.

Om sommeren er det et kjent problem at biler som ikke skal være med ferja, bruker oppstillingsplassene på Bodø ferjekai til parkering. Men allerede nå når påsketrafikken nærmer seg, er dette blitt ei utfordring.

– Vi har hatt perioder hvor mer enn ti kjøretøy, inkludert trailere, har tatt seg til rette og parkert på oppstillingsplassene på kaia. Ved et tilfelle sto en frakoblet henger med en båt på, i nesten fem døgn, sier seniorrådgiver Kristin Sortland på ferjeavdelingen i Statens vegvesen.

Oppstillingsplassen på Bodø ferjekai er for trafikanter som skal med ferja til Lofoten. Parkering er ikke tillatt, og hindrer trafikkavviklingen. Sommertrafikken starter med påskeutfarten, og ulovlig parkering vil skape store trafikale problemer når trafikken tar seg opp fremover.  

Å parkere på kaia uten å skulle reise med ferja, er ulovlig i henhold til Vegtrafikklovens paragraf 3. Trafikanter kan risikere å bli ilagt gebyr på kr 900,-, og kjøretøy som hindrer trafikken kan bli tauet bort.

Statens vegvesen har vært i dialog med politiet, som vil følge opp kaiområdet i tiden som kommer.

– Oppstillingsplassen er en del av riksveg 80, og skal kun benyttes av kjøretøy som skal være med Lofotferja. Følg anvisningen for riktig plassering når du stiller deg i ferjekø, oppfordrer Kristin Sortland.

Aktuelt for fylke(r): Nordland