Det er nå klart at E6 Væretunnelen mellom Malvik og Trondheim kommune gjenåpnes mandag 11. mars klokken 06:00.

Store maskiner som brukes til å ta ned vifter fra tunneltaket.
18 vifter er tatt ned i Væretunnelen i løpet av helga etter at det ble oppdaget for dårlig innfesting. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen stengte tunnelen etter funn for viftene under de planlagte vedlikeholdsarbeidene fredag 8. mars.  

– Da innfestningen av viftene ble testet, viste det seg at resultatet ikke var godt nok, og det ble besluttet umiddelbart å ta ned viftene som Vegvesenet var usikre på. Dette arbeidet krevde helstenging av tunnelen. 

Væretunnelen har vært nattestengt siden 26. februar mellom klokken 22:00 og 06:00 for planlagt vedlikeholdsarbeid for de tekniske installasjonene. Regimet med nattestenging vil fortsette i ukene fremover, både knyttet til viftene, men også for de planlagte vedlikeholdsarbeidene for de tekniske installasjonene i tunnelen. 

Dette er blitt gjort

Da tunnelen ble stengt fredag la Statens vegvesen en plan som hadde en målsetning om gjenåpning mandag morgen. 

– Det er et stort apparat som har vært i sving i helga med ressurser fra Statens vegvesen, entreprenør og konsulent, samtidig som vi har hatt utstrakt dialog med brannvesenet, fylkeskommunen som har ansvaret for omkjøringsveien, og andre berørte parter, sier Bjørn Ove Rotlid, seksjonssjef  i Statens vegvesen. 
 
Det har vært jobbet med mange parallelle arbeidsløp siden Væretunnelen ble stengt fredag, forteller Rotlid. 

– I tunnelen har det vært jobbet intensivt med å ta ned 18 vifter, et flertall av disse skal også monteres opp igjen i løpet av de kommende ukene med forsvarlig innfestning. Det er også gjennomført nye beregninger og testing for ventilasjonen. Det er skaffet, transportert og satt opp mobile vifter for å kompensere for viftene som er fjernet og for å sikre nødvendig ventilasjon.

- Til slutt må alt testes for å sikre at det fungerer som fortutsett. Trafikantene kan være trygge på at vi ikke gjenåpner før vi nå er sikre på at vi har en forsvarlig løsning. Arbeidene vi har gjort i helga viser at det var nødvendig å stenge, men vi beklager selvsagt ulempene dette spesielt gav for alle i fredagsrushet. 

Setter ned farten gjennom tunnelen

For å ivareta trafikksikkerheten og belastningen for ventilasjonsanlegget, settes hastigheten midlertidig ned til 70 km/t gjennom tunnelen. 

– Når vi nå gjenåpner Væretunnelen mandag morgen, så er oppfordringen å følge med på og respektere skilting og anvisninger. Og når vi nå er tilbake til at arbeidene skjer på kveld og natt, er det viktig at folk planlegger reiser etter stengingstidspunktene. Omkjøring ved nattestenging blir som før fylkesveg 950 Vikhammer. Vi ber om at trafikantene er oppmerksomme og tålmodige når de ferdes på omkjøringsveien, sier Rotlid. 
 
Statens vegvesen skal også gjennomføre planlagt vedlikehold av de tekniske installasjonene i Helltunnelen, Stavsjøtunnelen og Grillstadtunnelen på E6 på strekningen fra Ranheim til Værnes i tida framover, og vil informere om plan for disse arbeidene i løpet av neste uke. Dette vil i hovedsak bli gjennomført som nattarbeid.

Følg med på trafikkinformasjon 

Trafikantene oppfordres til å følge med på oppdatert trafikkinformasjon på  www.175.no  eller i appen Vegvesen Trafikk  

Kontakt

Bjørn Ove Rotlid, seksjonssjef
Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Tlf: 982 10 956

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag