Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er fornøyd med satsing på mer vedlikehold av veiene i Nasjonal transportplan.

- Det er nødvendig å satse mer på drift og vedlikehold slik NTP-forslaget legger opp til. Veinettet må holdes åpent. Tunneler og bruer skal være trygge. Vi må forebygge mer og være forberedt på mer flom og skred, sier hun i en kommentar til regjeringens forslag til transportplan.

Den nye transportplanen for 2025-2036 legger opp til et noe høyere nivå på vegbygging, samt for drift og vedlikehold, enn dagens plan.

NTP-forslaget legger opp til at Statens vegvesen skal investere i ny og utbedret vei for 230 milliarder i NTP-perioden. Totalrammen for Vegvesenet i 12-årsperioden er på 496 milliarder kroner i statlige midler og 70 milliarder i bompenger.

Vegdirektøren ville selvsagt gjerne sett enda flere store prosjekter prioritert, men i hovedsak kan Vegvesenet se fram til mange spennende oppgaver framover.

- Vi har fått stort gjennomslag for våre faglige underlag. Vi får mer midler til drift og vedlikehold i tråd med våre anbefalinger. Vi har også fått gehør for våre synspunkter om innretningene på byvekstavalene, sier Hovland.

Regjeringen varsler åtte nye store prosjekter i de første seks årene:

  • Rv. 22 Glommakryssing (Akershus)
  • Rv. 7 Ørgenvika - Kittilsvik (Buskerud)
  • Rv. 94 Saragammen - Rypefjord (Finnmark)
  • E45 Kløfta (Finnmark)
  • E39 Bjerkeset - Astad (Møre og Romsdal)
  • E6 Olderdalen - Langslett (Troms)
  • E39 Storehaugen - Førde (Vestland)
  • Fellesprosjektet Arna - Stanghelle (vei) (Vestland)

I transportplanen har regjeringen valgt å vise en lengre liste som omfatter årene 2031–2036, der man finner plass til 24 store prosjekter startes opp. Denne listen er Statens vegvesens portefølje for disse årene.

Illustrasjon: Regjeringen.no