Onsdag i påskeuka og 1. påskedag er dagene med størst sjanse for forsinkelser på veiene. Det viser tall for påsketrafikken de to siste årene.

– Ser vi påskeuka under ett er det faktisk den uken i året med desidert minst forsinkelser på veiene. Det er fordi både torsdag og fredag er røde dager, i tillegg til at det er mindre hverdagstrafikk de andre dagene, forklarer Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Forsinkelser kun i Sør-Norge

Mange tror kanskje at fredag før palmehelg er påskens ultimate kø-dag. Men samlede trafikktall for hele landet påsken 2022 og 2023 viser noe annet:

– Faktisk er både antall biler på veiene og fordelingen av trafikk gjennom døgnet helt lik en vanlig fredag. Det vil si at det er en mindre trafikk-topp rundt kl. 7-8 på morgenen, og en større topp rundt kl. 15-16 på ettermiddagen, forteller Karbø, og fortsetter:

– Tallene viser at det er mest forsinkelse i påsketrafikken onsdag før skjærtorsdag og 1. påskedag. Begge dagene er det størst forsinkelse midt på dagen, rundt kl. 12-14. Venter du med å reise til kl. 16 på onsdagen kan du sannsynligvis kjøre køfritt de fleste steder, tipser Karbø.

For 2. påskedag er trafikkmengden og fordelingen i løpet av døgnet veldig lik som for 1. påskedag, men det er mindre forsinkelse. 1. påskedag begynner køene relativt tidlig mange steder, og de varer gjerne til sent på kvelden, mens det 2. påskedag er færre køer.

– Det kan være lurt å vente med hjemreisen til 2. påskedag hvis du vil unngå kø, men det er dessverre ingen garanti. Vær- og føreforhold og andre hendelser kan påvirke trafikksituasjonen lokalt, minner Karbø om.

I påsken er forsinkelser kun et fenomen i Sør-Norge. I Midt- og Nord-Norge viser tallene ingen forsinkelser disse dagene.   

Tenk gjennom når du kjører og hold oppmerksomheten på veien!

Skal du ut på veiene i Sør-Norge på de mest trafikkerte dagene er oppfordringen fra Karbø i Vegvesenet klar:

– Vurder om du kan kjøre tidlig eller sent på dagen. Kjører du midt på dagen må du være forberedt på forsinkelser, særlig rundt de store byene og på de mest populære strekningene og fjellovergangene, sier han.

Uansett når du velger å kjøre er det viktig å holde oppmerksomheten på veien.

– Å kjøre er det eneste du skal gjøre! Hvis du skal skrive inn hvor du skal på GPS-en eller finne ut når ferja går, må du enten stoppe og ta en kjørepause, eller be passasjerer i bilen om hjelp, sier Karbø.

Han ber alle legge inn god tidsmargin og kjøre forsiktig, slik at vi unngår alvorlige ulykker i påsketrafikken.

Vær, føre og hendelser kan påvirke trafikken

I tillegg til at mange velger å kjøre samtidig på de store utfarts- og hjemreisedagene, kan også vær, føre, veiarbeid og andre hendelser på veiene påvirke om det blir kø og forsinkelser. Dersom været blir dårlig kan det også bli innført kolonnekjøring og veier kan stenges på kort varsel.

I påsken er været ofte uforutsigbart, og det kan endre seg raskt. Karbø oppfordrer til å sjekke værmeldingen, og å planlegge ruten og sjekke kjøreforholdene på vegvesen.no/trafikk eller Vegvesen trafikk-appen på forhånd:

– Selv om det er bare og tørre veier i lavereliggende strøk, er det gjerne snø og vinterføre på fjelloverganger og i høyereliggende strøk. Vent til over påske med dekkskifte, sørg for at bilen har full tank eller fullt batteri og ta med ekstra klær, mat og drikke. Dette er særlig viktig hvis du skal over fjellet, forteller Karbø.

Hit reiser påsketrafikantene fra Oslo og Bergen

Tall for utfartstrafikk fra de store byene på onsdag før skjærtorsdag de to siste årene, viser at de aller fleste kjøreturene er korte – også i påsken. Men det er noen strekninger som er mer populære enn andre.

Fra Oslo og Bergen fordelte trafikken seg slik på onsdag før skjærtorsdag, for biler som kjørte lenger enn 1,5 timer (tilsvarende ca. 100 km) fra Oslo, og lenger enn 1 time (tilsvarende ca. 60 km) fra Bergen:

  • Fra Oslo: 37 % kjørte mot Gudbrandsdalen/Østerdalen, 25 % mot Hallingdal/Valdres, 13 % mot Telemark/Numedal, 11 % mot Sverige og 10 % mot Sørlandet.
  • Fra Bergen: 38 % kjørte mot Sotra, 31 % mot Voss, 14 % mot Hardanger, 12 % mot Stord/Rogaland og 5 % i retning Nord-Hordaland.

Vegtrafikksentralen overvåker trafikken også i påsken

Vegtrafikksentralen (VTS) i Statens vegvesen følger med på trafikkbildet og håndterer hendelser i trafikken hele døgnet, 365 dager i året, også i påsken.

Ifølge VTS er dette blant strekningene der det kan bli utfordringer i forbindelse med påsketrafikken, i ulike deler av landet:

  • I øst: E6 Oslo–Kløfta, E16 Sandvika–Sollihøgda, E18 Oslo–Asker/Drammen i forbindelse med utfart, og E6 Øyer–Mjøsbrua, Rv. 25 gjennom Elverum, E16 Hønefoss/Sollihøgda–Sandvika i forbindelse med hjemfart. E134 Hokksund–Drammen er også kø-utsatt.
  • I sør: E18 Langangenkrysset–Rugtvedtkrysset, Rv. 7 Sokna–Ve-krysset, E134 Rauland–Notodden.
  • I vest: E16 Bergen–Voss og E39 rundt Bergen og Stavanger med ferjestrekningene Lavik–Oppedal, Halhjem-Sandvikvåg og Arsvågen–Mortavika.
  • I midt: Ferjestrekningen fv. 715 Flakk–Rørvik.
  • I nord: Fjelloverganger som er utfartssteder, bl.a. E6 Saltfjellet, E10 Bjørnfjell, E6 Gratangsfjellet og E6 Sennalandet, på grunn av dårlige omkjøringsmuligheter ved uvær eller andre hendelser.