I uke 12 starter Statens vegvesen et større vedlikeholdsarbeid i E39 Mastrafjordtunnelen.

I uke 12 starter Statens vegvesen et større vedlikeholdsarbeid i E39 Mastrafjordtunnelen. Som et prøveprosjekt vil trafikken bli styrt med døgnkontinuerlig kolonnekjøring.

– Det var har vært mye arbeid i Byfjord- og Mastrafjordtunnelen den siste tiden, og vi har full forståelse for at med dette i tillegg, så kan det oppfattes som ekstra krevende, sier byggeleder Tom Sverre Knutsen og prosjektleder Bjørn I Andersen i Statens vegvesen.

– Men dette er et helt nødvendig vedlikehold som ikke kan vente, og da er vi nødt til å gjøre det nå for at vi fortsatt skal kunne tilby trygge tuneller. Vi skal gjøre vårt ytterste for å minimere påvirkningen dette vil ha på trafikantene, men ber om forståelse for at det vil kunne oppstå noe kø, spesielt på de mest trafikkerte tidspunktene. Men da er det viktig å minne om at vi gjør dette arbeidet for alle dem som kjører denne vegstrekningen, understreker de.

Trafikk i Mastrafjordtunnelen. Illustrasjonsfoto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen
Trafikk i Mastrafjordtunnelen. Illustrasjonsfoto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

Slik blir arbeidet

Arbeidet starter i Mastrafjordtunnelen mandag 18. mars kl 00.00, og er planlagt å være ferdig fredag 22. mars kl 05.30.

– Det blir kolonnekjøring døgnet rundt i hele denne perioden, men vi åpner selvfølgelig så snart arbeidet er ferdigstilt. Kolonnene skal kjøre kontinuerlig, og antallet ledebiler vil nødvendigvis være høyest på dagtid. Det vil si at det ikke vil bli fastsatte tidspunkter for kolonnene.

Etter påske vil tilsvarende arbeid også utføres i Byfjordtunnelen. Også tidspunkt for dette vil bli godt varslet.

Dette skal vi gjøre

– Arbeidet vi helt konkret skal gjøre nå er å forsterke kanter og skifte drensledningen noen steder, som forarbeid for asfaltering som skal utføres senere i vår. Vi kommer tilbake med informasjon om trafikkavvikling om dette arbeidet når det nærmer seg, legger Andersen til.

Byggelederen understreker at det ikke er mulig å gjøre dette omfattende arbeidet uten konsekvens for trafikantene.

–Ved en ordinær måte å gjennomføre dette arbeidet på i Mastrafjordtunnelen måtte vi ha hatt kolonnekjøring i opp mot fire uker. Derfor ønsker vi å prøve en ny måte å jobbe på, og på den måten prøve å minimere ulempene spesielt med tanke på de fastboende på øyene. Ved å jobbe døgnet rundt vil vi kunne jobbe mer effektivt og den totale arbeidstiden blir kraftig redusert.

– Og igjen; dette er et nødvendig vedlikeholdsarbeid som ikke kan vente. Og det er nettopp som er drift og vedlikehold av riks- og europavegnettet: Et strengt inspeksjonsregime sørger for at vi har oversikt over tilstanden, og dermed kan vi sette inn rett tiltak til rett tid.

– Drift er å holde vegen åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen. Og for at de som er ute og arbeider på vegen skal ha en trygg arbeidshverdag, ber vi om at alle trafikantene viser hensyn og følger ledebilene gjennom hele tunnelen avslutter Knutsen og Andersen.

Kontaktinfo

Bjørn I Andersen, e-post bjorn-andersen@vegvesen.no, telefon 91179611

Tom Sverre Knutsen, e-post tom.sverre.knutsen@vegvesen.no, telefon 99419480

Aktuelt for fylke(r): Rogaland