Statens vegvesen må stenge E6 Væretunnelen mellom Malvik og Trondheim kommune umiddelbart etter funn i forbindelse med arbeidene som har pågått.

Illustrasjonsbilde fra tidligere stenging av Væretunnelen. Knut Opeide/Statens vegvesen.
Illustrasjonsbilde fra tidligere stenging av Væretunnelen. Knut Opeide/Statens vegvesen.

Væretunnelen har vært nattestengt siden 26. februar for vedlikeholdsarbeider på de tekniske installasjonene:

Stenges av sikkerhetshensyn

Det er gjort funn knyttet til viftene og ventilasjonen som krever at tunnelen i første omgang blir helstengt hele helga. Tunnelen må stenges for å gjøre nødvendige sikringstiltak.

Det vil senere også gjøres utbedringstiltak for de tekniske installasjonene i Stavsjøtunnelen og Helltunnelen.

Det arbeides utifra en målsetning om gjenåpning av tunnelen klokken 06:00 mandag 11. mars.

Det forventes at første mulighet for gjennomslipp for modulvogntog blir klokken 22:00 i kveld. Ellers normale rutiner for modulvogntog ved tunnelstenging.

Følg med på trafikkinformasjon

Omkjøring blir skiltet om Fv. 950 Vikhammer. Det bør ved reiseplanlegging beregnes lengre tid og forsinkelser.

Følg med på oppdatert trafikkinformasjon fra vegtrafikksentralene på www.175.no eller i appen Vegvesen Trafikk for oppdatert status for arbeidene og tidspunkt for gjenåpning.