Det ventes mye militær trafikk på E45 og E6 mot Alta de neste 48 timene.

Disse veiene blir særlig berørt:

  • E45 fra kryss riksveg 92 til Alta
  • E6 fra Sennalandet til Alta
  • E6 fra Alta til Langnes

– Vi ber trafikantene være ekstra oppmerksomme på den militære trafikken, tilpasse farten etter forholdene og beregne ekstra kjøretid i disse områdene, sier seksjonsleder Siril Veiåker Nilsen ved Vegtrafikksentralen nord.

– Det vil også være noe militær trafikk på E6 sørover mot Indre Troms.

Hun minner også om at E45 gjennom Kløfta i Finnmark stenges mellom kl. 23.00 og 04.00 natt til onsdag 13. mars.

Militære kolonner

Forflytningene vil i hovedsak skje i form av militære kolonner. Militære kolonner kjører vesentlig saktere enn ordinær trafikk.

En kolonne består av mellom fire og tolv kjøretøy som kjører etter hverandre. Kolonnene er merket, og kjøretøy med bred last vil ha følgebil og ekstra merking. Trafikantene må ikke hindre eller forstyrre en militær kjøretøykolonne.

Forflytningene skjer i forbindelse med øvelse Nordic Response 2024.

Her finner du trafikkinformasjon om øvelsen:

Les mer om trafikksikkerhet under øvelsen her.

Her finner du informasjon fra Forsvaret om øvelsen.