For andre gang har Statens vegvesen holdt konkurranse med forhandlinger for en driftskontrakt.

Etter forhandlingsrunder er det klart at Presis Vegdrift får oppgaven med å sikre god fremkommelighet og trygge riksveger i Agder og deler av Telemark frem til 2029.

Presis Vegdrift har med sitt tilbud utvist en stor grad av kontraktsforståelse og utfordringer som er innenfor kontraktens vegnett. Foto: Øyvind Aske, Statens vegvesen
Presis Vegdrift har med sitt tilbud utvist en stor grad av kontraktsforståelse og utfordringer som er innenfor kontraktens vegnett. Foto: Øyvind Aske, Statens vegvesen

Dette er kontrakten

Den nye driftskontrakten omfatter E39 fra Flekkefjord til Kristiansand, E18 fra Kristiansand til Bamble, rv.9 og rv. 41.

Kontrakten heter Agder, og gjelder for perioden 1. september 2024 – 31. august 2029.

Det er gjensidig på opsjon på 1+1 år. I tillegg har Statens vegvesen ensidig opsjon på ett år.

Kontrakten er delt i to faser.

Fram til 2026 omfatter den 380 kilometer riks- og europaveg med gang- og sykkelveger og tilhørende sideanlegg. I 2026 overtar Statens vegvesen rv. 9 som i dag er byggherrestyrt (den såkalte Setesdalsmodellen), noe som gir kontrakten ytterligere 206 kilometer veg.

Oppgaven i kontrakten er å holde riksvegene framkommelige og trafikksikre både sommer og vinter.

Dette er kriteriene

Fire entreprenører deltok i forhandlingene.

I tillegg til Presis Vegdrift som er tildelt kontrakten med en kontraktssum på 731 millioner var det Mesta, Veidekke og Risa som var med. Det kom mange konstruktive innspill fra alle tilbyderne.

I tillegg til pris var klima, helårlig driftsopplegg og vinterdrift tildelingskriserier.

Dette er andre gang Statens vegvesen benytter denne konkurranseformen på driftskontrakter.  Første gang var ved Vestfold og Telemark Øst-kontrakten som ble tildelt i fjor.

– Markedet har sammen med sine leverandører strukket seg langt i for å komme i posisjon til denne kontrakten, sier avdelingsdirektør Tore Jan Hansen i Statens vegvesen.

– Presis har levert den laveste tilbudssummen, samtidig som de har oppnådd høyest merverdi på tildelingskriteriene. Dette er en spennende kombinasjon som viser at selskapet har arbeidet konstruktivt med sitt tilbud, legger han til.

I kontrakten hadde Statens vegvesen synliggjort utfordrende strekninger og steder med tanke på fremkommelighet på vinter.

Entreprenørene ble utfordret på å tilby et driftsopplegg som vil minimale utfordringene på de strekningene/punktene som var angitt.

– Presis har med sitt tilbud utvist en stor grad av kontraktsforståelse og utfordringer som er innenfor kontraktens vegnett.

Dette er kontraktsområdet

Kommunene som er omfattet av kontrakten er Kristiansand, Risør, Grimstad, Arendal, Lindesnes, Gjerstad, Tvedestrand, Froland, Birkenes, Åmli, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Vennesla, Lyngdal, Bamble og Kragerø.

Kontraktsområdet er utfordrende med mange delparseller, med Nye Veier sine strekninger innimellom.

Kontaktperson: Tore Jan Hansen, e-post tore.jan.hansen@vegvesen.no, telefon 95991199

Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestfold og Telemark