Flere veger i Vest-Finnmark kan bli stengt på kort varsel mandag på grunn av skred eller fare for skred. Vanskelige kjøreforhold flere steder i nord.

Store snømengder og væromslag fra natt til mandag øker faren for snøskred.

Kan bli stengt

– Vi følger situasjonen tett, og dersom det er overhengende fare for snøskred mot veg, kan veger bli stengt på kort varsel, sier seksjonsleder Knut Øvervoll i Statens vegvesen.

Søndag ettermiddag gikk varsom.no ut med varsel om stor snøskredfare i Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen og Tromsø.

Prognoser for nedbør og vindretning tyder på at riksveg 94 til Hammerfest, E6 ved Langfjorden i Alta og E69 er de riksvegene som er mest utsatt for skred. I tillegg kan flere fylkesveger bli stengt.

Snøskredfaren ventes å avta fra mandag kveld.

Vanskelige kjøreforhold

Kraftige snøfall og temperaturendringer som gir fare for underkjølt regn innebærer også krevende kjøreforhold mange steder fra kysten av Nordre Nordland og nordover fra natt til mandag, på grunn av store snømengder, sørpe eller glatte veger.

– Det vil være store lokale forskjeller, og forholdene kan endre seg raskt. Vi oppfordrer derfor folk til å følge med på værmeldinger og trafikkmeldingene på 175.no og gi seg god tid når de skal ut på vegen, sier Knut Øvervoll.

Aktuelt for fylke(r): Finnmark, Troms