Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite kommer til Telemark 11.-13. mars.

Komiteen skal gjennomføre en reise gjennom Telemark for å bli kjent med ulike samferdselsprosjekt og -utfordringer i Telemark.

Rundreisen starter på Notodden den 11. mars og avsluttes i Grenland den 13. mars. Turen går også innom Hjartdal, Seljord, Midt-Telemark, Nome, Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø kommune. Det blir blant annet orientert om riks- og fylkesvegnettet i Telemark, Vestfold- og Sørlandsbanen, Bypakke Grenland, farleder og sjøtrafikk og virksomheten på Herøya.

Pressen er velkommen til å delta på lokasjonene komitéen besøker.

Se vedlagt program for ytterligere detaljer.