For sjåfører som er berørt av tog-avsporingen ved Arna stasjon har Vegdirektoratet gjort midlertidig lemping i kjøre- og hviletidsreglene.

Endringen gjelder fra tirsdag 26. mars til og med 5. april 2024.

Unntakene innebærer dette:
• Gjelder kun godstransport på vei mellom øst og vest som er direkte berørt av stengingen av Bergensbanen ved Arna stasjon.
• Den daglige kjøretid skal ikke overstige 10 timer.
• Ukentlig kjøretid skal ikke overstige 60 timer.
• Sammenlagt kjøretid i løpet av to på hverandre følgende uker skal ikke overstige 100 timer.

For kjøretøy med digital fartsskriver generasjon 1, må føreren angi start og sluttsted på en utskrift fra fartsskriver. For kjøretøy med SMART fartsskriver, vil GPS-posisjonen bli avmerket når føreren angir start og sluttland.

Vegdirektoratet oppfordrer de som benytter seg av unntakene til ha med en kopi av den midlertidige forskriften.

Bakgrunnen er at all togtrafikk mellom Bergen og Vaksdal er stengt etter at et godstog sporet av sist fredag kveld ved Arna stasjon.

Midlertidig forskrift om unntak fra forordning EF nr. 561-2006 (pdf)

Illustrasjonsfoto: Knut Opeide