Fra uka etter påske og tre uker framover skal Statens vegvesen utbedre ei vegfylling langs E6 sør for kraftverket på Hunderfossen i Øyer.

Bildet viser demningen på Hunderfossen i bakgrunnen med ei gresskledd vegfylling i forgrunnen.
Vegfyllinga ble skadet under ekstremværet Hans i august i fjor. Skadene utgjør ingen fare for selve vegen, men det er viktig å få utbedret dem før vårflommen så de ikke får utvikle seg. Foto: Statens vegvesen

Arbeidet er forventet å ta ca. tre uker og skal være ferdig innen 3. mai.

Vegen blir innsnevret og farten satt ned

På stedet der arbeidet foregår, er det to kjørefelt i sørgående retning. Under arbeidet blir vegen innsnevret til ett felt og farten satt ned. Arbeidstida er mandag til torsdag kl. 07.00-21.00, men også i helgene er vegen innsnevret og farten nedsatt forbi arbeidsstedet.

Det er entreprenør Stian Brenden Maskinservice AS som utfører arbeidet på oppdrag for Statens vegvesen.

– Vi oppfordrer bilistene til å respektere den nedsatte fartsgrensa og ta hensyn til de som jobber ved vegen, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på 175.no eller i app-en Vegvesen trafikk.