Tirsdag kveld 2. april starter Statens vegvesen den årlige vårrengjøringa av riks- og europavegene på Romerike. Arbeidet skal være ferdig mandag 6. mai.

Lastebil som feier vegen om kvelden.
Vårrengjøringa gjøres om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange trafikanter. Foto: Ole Kristian Kjosbakken / Statens vegvesen

Vaktmesterkompaniet AS, som er driftsentreprenør for Statens vegvesen, har hovedansvaret for vårrengjøringa på riks- og europavegene på Romerike. De «støvsuger», feier og spyler vegbane, gang- og sykkelveger, fortau, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksvegnettet og alle installasjonene langs vegen.

– Vårrengjøringa er viktig for å fjerne vegstøvet, noe som bidrar til både bedre luftkvalitet og trafikksikkerhet, forklarer byggeleder Petter Looy Nielsen i Statens vegvesen.

Kvelds- og nattarbeid når trafikken er lav

Rengjøringsarbeidet på kjørevegene starter ved 22.00-tida og er ferdig innen kl. 06.00 morgenen etter. Vegene blir ikke stengt, men rengjort mens trafikken passerer.

Gang- og sykkelvegene langs riks- og europavegene blir rengjort på dagtid.

Samtidig med rengjøringa gjør mannskapene en del inspeksjoner og mindre utbedringer. En del av arbeidene kan oppleves som støyende.

– Vår driftsentreprenør jobber om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange bilister. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på vegene, sier byggeleder Nielsen.

Han ber trafikantene ta hensyn til nattarbeiderne, kjøre forsiktig og beregne litt ekstra kjøretid siden det kan bli korte stopp enkelte steder.

Ferdig i begynnelsen av mai

Vårrengjøringa på riks- og europavegene på Romerike starter om kvelden tirsdag 2. april og pågår fram til mandag morgen 6. mai.

Pdf-dokumentet under gir oversikt over hvor og når rengjøringsarbeidene foregår.  Vi gjør oppmerksom på at været kan føre til endringer i planene.

Følg med på vegvesen.no/trafikk eller i app-en Vegvesen trafikk, der finner du alltid oppdaterte trafikkmeldinger.

Vårrengjøring Romerike 2024.pdf

Kontakt
Petter Looy Nielsen
Byggeleder
Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Tel: 971 10 140 / 

Aktuelt for fylke(r): Akershus