Statens vegvesen starter den årlige vårrengjøringa av riksvegene i Østfold og Follo om kvelden 19. mars. Arbeidet skjer kveld og natt fram til 10. mai.

Lastebiler som rengjør en veg.
I Østfold og Follo er det Mesta som tar seg av vårrengjøringa, på oppdrag fra Statens vegvesen. Foto: Ole Kristian Kjosbakken

Vårrengjøringa, som fjerner vegstøvet, bidrar til både bedre luftkvalitet og trafikksikkerhet.

Det er Statens vegvesens driftsentreprenør, Mesta, som har hovedansvaret for vårregjøringa av riks- og europavegene i Østfold og Follo.

De feier, vasker og spyler vegbane, gang- og sykkelveger, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksvegnettet og alle installasjonene langs vegen. I tillegg plukker de søppel og tømmer sandfang. 

Nattarbeid når det er mindre trafikk

Rengjøringsarbeidet på både kjøreveger og gang- og sykkelveger starter i hovedsak ved 21-tida og er ferdig før kl. 06.00 morgenen etter. Unntaket er E18 Mysen-Ørje, der driftsentreprenøren jobber mellom kl. 09 og 14.

Samtidig med rengjøringa gjør mannskapene en del inspeksjoner og mindre reparasjoner og utbedringer på gjerder, skilt med mer.

– Vår driftsentreprenør jobber i hovedsak om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange bilister. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på vegene, sier byggeleder Kim Eirik Kongshaug i Statens vegvesen.

Han ber trafikantene ta hensyn til arbeiderne, kjøre forsiktig og respektere sperringer.

Nattestenging

E6 Årum-Lekvoll blir helt stengt for vårrengjøring natt til 22. april. E18 mellom Oslo og Vinterbro blir helt stengt for vårrengjøring fra fredag 19. april kl. 21.00 til lørdag 20. april kl. 09.00. Det blir skiltet omkjøring.

Oversikt

Den vedlagte oversikten (under)  viser hvor og når rengjøringsarbeidene foregår. Vi gjør oppmerksom på at været kan føre til endringer i planene.

Det ligger alltid oppdaterte trafikkmeldinger på vegvesen.no/trafikk og i app-en Vegvesen trafikk.

Vårrengjøring 2024 Østfold og Follo.pdf

Kontakt
Kim Eirik Kongshaug, byggeleder
Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Tlf: 942 79 373 /

Aktuelt for fylke(r): Østfold