Statens vegvesen fortsetter arbeidene med vedlikehold av de tekniske installasjonene i E6 Øst tunnelene mellom Ranheim og Værnes i Trøndelag.

I tillegg skal det gjøres nødvendig vedlikehold av brufuge for Hommelvik bru. 
 
Det presiseres at det kan bli endringer i arbeidsplanen knyttet til forsinkelser eller uforutsette hendelser.

Tunnelmunning med signal for stengt tunnel og bom nede.
Illustrasjonsbilde. Foto: Statens vegvesen v/Knut Opeide.

Nødvendige utbedringer i påvente av prosjektet E6 Ranheim-Værnes 

Arbeidene som utføres er nødvendige å gjennomføre i påvente av ferdigstilling av Nye Veier sitt prosjekt E6 Ranheim-Værnes, som er betydelig forsinket. 

Pressemelding om arbeidene sendt 22. mars: 

Arbeidsplan

Justert arbeidsplan for vedlikeholdsarbeidene for de tekniske installasjonene ser slik ut for nattestenginger utover våren: 
 
Uke 19: Helltunnelen. 
 
Uke 20: Helltunnelen. 
 
Uke 21: Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen. 
 
Uke 22: Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen. 
 
Uke 23: Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen. 
 
For perioden fra uke 24 og videre vil det komme en ny fremdriftsplan. 
 
De mest akutte utbedringsbehovene i Væretunnelen er ferdigstilt, og videre arbeid for denne tunnelen vil harmoneres med Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen, slik at arbeidene kan gjennomføres mest mulig effektivt. 

Det må også påregnes noe nattarbeid på strekningen i forbindelse med vårrengjøring, dette vil så langt det lar seg gjøre utføres når annet arbeid skal pågå. 

Pressemelding sendt 5. april: 

Det pågår også noe veioppmerking og andre arbeider.

Beklager ulempene 

– Omkjøring blir som tidligere skiltet om Fv. 950 Vikhammer når det arbeides på natta i ukedagene mellom klokken 22:00 og 06:00. Trafikken går som normalt i helgene og på helligdager. Vegvesenet samarbeider tett med Trøndelag fylkeskommune som vegeier for omkjøringsveien, sier seksjonssjef for drift i område midt Bjørn Ove Rotlid. 
 
For modulvogntog som ikke kan kjøre på omkjøringsveien blir det rutinemessig gjennomslipp på nattestid når tunnelene er stengt. 

Det er svært viktig at kjørende respekterer skilting og manuell dirigering for å ivareta sikkerheten for både trafikantene og de som arbeider.  

– Vi beklager ulempene dette medfører for trafikantene og beboere som blir berørt av økt trafikk på omkjøringsveien. Ved å legge arbeidene på natt så prøver vi å begrense virkningene for trafikantene, understreker Rotlid.  
 
Knyttet til bestillingstid for materiell, vil noe arbeid gjenstå, og en fullføring av arbeidene for alle tunnelene kan påløpe til sensommeren/tidlig høst 2024.

Følg med på trafikkinformasjon 

I og med at det kan bli endringer i arbeidsplanen oppfordres trafikantene til å følge med på løpende trafikkinformasjon på www.175.no eller i appen Vegvesen Trafikk  for oppdatert informasjon om arbeidene på denne strekningen.