Mandag kveld 6. mai avholder Statens vegvesen beredskapsøvelse sammen med nødetatene. Dette fører til perioder med ledebilkjøring og helstengt tunnel.

Det tas hensyn til kollektivtransport. Det vil komme en del hvit røyk ut av tunnelen i retning Tingvoll for å simulere røykutvikling.

Illustrasjonsbilde fra tidligere beredskapsøvelse i tunnel.
Illustrasjonsbilde fra tidligere beredskapsøvelse i tunnel. Foto: Statens vegvesen.

Tider for kolonnekjøring og stenging

På følgende tidspunkt vil det bli kolonnekjøring og stenging:

  • 19:30 – 20-00: Kolonnekjøring
  • 20:00 – 21:00: Helstengt tunnel
  • 21:00 – 21:30: Kolonnekjøring
  • 21:30 – Tunnelen er klar for åpen ferdsel

Viktig å øve

– Vi har beredskapsøvelser i tunneler for at nødetater skal være bedre forberedt på uønskede hendelser. Tunneler har ulike risikomomenter, som for eksempel brann og trafikkulykker.

Ved å øve på risikomomentene har nødetater bedre forutsetninger for å redusere risikoen for tap av liv og skade, sier Lasse Djupvik som er brannvernleder i område Midt i divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Vegvesenet er underlagt Tunnelsikkehetsforskriften (TSF) som krever at vegeier legger til rette for jevnlige øvelser, hvor det skal gjennomføres fullskalaøvelser hvert 4 år, samt deløvelser hvert år.

– Gjennom regelmessige øvelser kan vegeier og nødetater identifisere eventuelle svakheter og styrker, og dermed øke sikkerheten for trafikanter som bruker tunnelen, understreker Djupvik. 

Om tunnelen

Oppdølsstrandtunnelen er en cirka 7,5 kilometer lang tunnel på rv. 70 mellom Sunndalsøra og Ålvundeid i Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke. Når den åpnet i 2014 erstattet tunnelen den meget skredutsatte strekningen kalt Oppdølsstranda.

Kartplassering av tunnelen.
Kartplassering av tunnelen. Kart: Statens vegvesen.