E16 går her nær elva på et parti der terrenget er utsatt for utgliding og skred ved flom. Ved gunstige værforhold kan det bli tidligere gjenåpning.

Bilde av gravemaskin som jobber i skråninga langs elva.
Utførende entreprenør for arbeidene er Anlegg Øst Entreprenør AS. Foto: Statens vegvesen.

Arbeidene ble startet etter uværet Hans sine herjinger, som viste at terrenget inn mot E16 er utsatt for utgliding og skred ved flom. Det var derfor prekært å få ordnet dette før vårflommen.

Ferdigstilling er væravhengig

– Det som gjenstår er sluttarbeider for flomsikringsvollen i elva, mer bakfylling i terrenget innenfor vollen, samt å forbedre drenssystemet inn mot skråninga slik at denne ikke blir vasket ut, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord.

Bilde av gravemaskin som arbeider i skråningen langs elva.
Det er viktig å få ferdigstilt arbeidene før vårflommen. Foto: Statens vegvesen.

Det som er gjort så langt er omfattende skogrydding, utslaking av terrengskråningen fra E16 ned mot elva, samt etablering av flomsikringsvoll i elva. For å få utført arbeidene er det også etablert en egen anleggsvei fra E16 ved rasteplassen og ned til skredgropa.

Bilde av anleggsveien som er etablert ned til skredgropa.
Det er etablert en egen anleggsvei ned til skredgropa. Foto: Statens vegvesen.

– Flomsikringsvollen er viktig for å hindre at elva graver seg inn i skråningen med påfølgende utrasing, understreker Eiterjord.

Bildet av utglidningen etter Hans sine herjinger.
Bildet av utglidningen etter Hans sine herjinger. Foto: Statens vegvesen.

Kontraktsfristen er 28. juni, men om været holder seg kan arbeidene bli ferdig tidligere, slik at trafikken kan flyttes tilbake til ordinær trasé.

Fortsett å ta hensyn

– Det har vært en krevende løsning for trafikkavviklingen, hvor vi på rekordtid etablerte midlertidig E16 over Treklyngen industriområde til Follumsveien og Risesletta, slik at vi kan gjennomføre arbeidene, sier Eiterjord.

Bilde av den midlertidige veien som er etablert.
Det ble etablert en midlertidig vei for omkjøring på bare en drøy uke. Foto: Statens vegvesen.

Han synes at det er gledelig at trafikkavviklingen så langt har gått bra og som planlagt.

– De aller fleste tar hensyn til nærmiljø når trafikken går via Follumsveien og er oppmerksom på myke trafikanter. Det er svært viktig at dette fortsetter i den resterende anleggsperioden, avslutter Eiterjord.

Slik holder du deg oppdatert

Du finner oppdatert trafikkinformasjon fra vegtrafikksentralene på www.175.no eller i appen Vegvesen Trafikk.

Tidligere pressemeldinger og mer informasjon om arbeidene

Følgende pressemeldinger om denne saken er sendt tidligere:

Aktuelt for fylke(r): Buskerud