I kveld, tirsdag 2. april, starter arbeidene med utskifting av stikkrenne på riksveg 706 mellom Sivert Dahlens veg og rundkjøringa ved Breidablikkveien.

Eksisterende stikkrenne har kollapset og må erstattes. En stikkrenne er en liten kulvert, som en undergang, og er kritisk viktige som gjennomløp for vann under veier.

Illustrasjonsbilde av stikkrenner.
Illustrasjonsbilde. Foto: Statens vegvesen.


Veien blir stengt mellom klokka 22:00 på kvelden og 06:00 på morgenen. Arbeidene vil i utgangspunktet pågå på hverdager. Det blir altså åpent natt til lørdag og natt til søndag førstkommende helg.

Omkjøring blir via Nordre Avlastingsveg. Veidekke er utførende entreprenør for arbeidene. Det er mål om ferdigstilling innen fredag 12. april.

Du finner oppdatert trafikkinformasjon fra vegtrafikksentralene på www.175.no eller i appen Vegvesen Trafikk.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag