Mandag 6. mai starter Statens vegvesen arbeidet med å oppgradere elektro og belysningsanlegget i tunnelen. Arbeidet vil pågå i tre uker.

Eksisterende kabelbro og belysning i Slåttekåstunnelen er i dårlig stand, og alt dette skal nå erstattet med nytt utstyr.

Koble Slettekåstunnelen til Vegtrafikksentralen

– Kabelbro, kabler og belysningsutstyr skal byttes ut med nytt. Det samme gjelder belysningen inni tunnelen. Alt av elektro og belysningsanlegg blir nytt når arbeidet er ferdig, sier Kjell Gunnar Tveitan i Statens vegvesen.

I dag er ikke Slåttekåstunnelen tilkoblet Vegtrafikksentralen. Dette gjør at Vegtrafikksentralen ikke har kameraer og annet utstyr for å overvåke eller styre tunnelen.

– I tillegg til å oppgradere elektro og belysningsanlegget, vil tunnelen bli tilkoblet Vegtrafikksentralen. Dette gjør at Vegtrafikksentralen kan overvåke eventuelle feil på utstyr, og de får nå kamera på hver side av tunnelen, forklarer Tveitan.

Slåttekåstunnelen ligger nord for Ulefoss i Nome kommune og er en del av riksveg 36. Tunnelen er 300 meter lang.

Kolonnekjøring kveld og natt

Mens oppgraderingsarbeidet pågår, vil det være mannskap og utstyr i arbeid inni Slåttekåstunnelen.

– For å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter, blir det kolonnekjøring mens arbeidet pågår. Det blir kolonnekjøring med ledebil og manuell dirigering, forteller Tveitan som er byggeleder for dette prosjektet.

Arbeidet vil pågå:

  • Det blir arbeid fra kl. 18.00 til 06.00 mandag kveld til søndag morgen i uke 19, 21 og 23.
  • Mens arbeidet pågår kan det bli noe ventetid, opptil ca. 20 minutter.
  • Fra søndag morgen til mandag kveld vil det ikke pågå arbeid i disse tre ukene og trafikken vil gå som normalt gjennom tunnelen.
  • I uke 25 og 27 kan det også forekomme redusert framkommelighet fra kl. 18.00 til kl. 06.00 mandag kveld til søndag morgen.

Mens arbeidet pågår oppfordrer Statens vegvesen alle trafikanter til å vise hensyn til de som arbeidet i tunnelen og følge anvisningene fra trafikkdirigentene og skiltingen.

Kart hvor Slåttekåstunnelen er markert. Tunnelen ligger nord for Ulefoss i Nome kommune og er en del av riksveg 36.
Slåttekåstunnelen ligger nord for Ulefoss i Nome kommune og er en del av riksveg 36. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Telemark