Da det er registrert skader på rekkverket blir det satt opp tung sperring over brua, hastigheten settes ned til 80 km/t og rekkverket vil bli skiftet ut.

Bilde av brua fra siden.
Foto: Knut Opeide/Statens vegesen.

E6 Minnesund bru i Eidsvoll i Akershus er ei veibru som inngår i E6-trasé fra Gardermoen til Minnesund. Brua er en stålbjelkebru sammen med brodekke av armert betong. Brua ble bygget i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994. I forbindelse med prosjektet E6 Dal-Minnesund ble brua ombygd og utvidet til fire kjørefelt med gjenåpning i 2011. Brua er 532 meter lang med en gjennomsnittlig trafikkmengde på 15.500 kjøretøy per dag,

Rekkverket har både mulig påkjørsels-/brøyteskade og korrosjonsskader. Brua har såkalt «ferdigrustet» rekkverk av cortenstål. Bakgrunnen for bruk av rekkverk av cortenstål var et pilotprosjekt som ble satt i gang av Statens vegvesen i forbindelse med utbygging av E6 mellom Gardemoen og Kolomoen i perioden 2009 til 2015. Inspeksjoner av rekkverket har vist at stålkvaliteten ikke var som forventet. Rekkverket brytes ned raskere enn annet rekkverk, blant annet på grunn av fukt og salt.

Statens vegvesen startet derfor høsten 2022 et omfattende arbeid med å skifte ut rekkverk av corten-stål:

– Sikkerheten må komme først. Vi er nå «føre-var» og setter opp tung sperring og setter ned hastigheten til 80 km/t over brua fram til vi får skiftet ut rekkverket, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Arbeidet med å sette ut sikring starter lørdag kveld.

Følg med for oppdatert informasjon via trafikkmeldinger på www.vegvesen.no/trafikk og i app-en Vegvesen trafikk.