Statens vegvesen mottar stadig informasjon om at reisende trakasserer ferjemannskap – i form av både utskjelling og påkjørsler.

Daglig opplever ferjemannskaper mindre hyggelige opplevelser på jobb.

– Vi har et mål om at vår virksomhet skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade, og vi ser alvorlig på denne type hendelser, sier Solveig Skogseth-Braathen på ferjeavdelingen i Statens vegvesen.

– Vi har dialog med ferjeoperatørene om konkrete tiltak, og har i tillegg laget en kampanjefilm med mål om å forebygge de nevnte handlingene. Vår intensjon med kampanjen er å fremme bevisstheten rundt egen trafikantatferd når man reiser med ferje. Vi ønsker å tydeliggjøre arbeidet som ferjemannskapet utfører, og hvem de utfører dette for, legger hun til.

Filmen vil vises i sosiale medier og på tv-skjermer på ferjesamband over hele landet i sommer.

– Ferjemannskapene sørger for at du kommer trygt frem. La dem være trygge på jobb, sier Solveig Skogseth-Braathen.

Kontaktinfo: Solveig Skogseth-Braathen, epost solveig.skogseth-braathen@vegvesen.no, telefon 95880392

Aktuelt for fylke(r): Agder, Akershus, Buskerud, Finnmark, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Telemark, Troms, Trøndelag, Vestfold, Vestland, Viken, Østfold