Norge er allerede verdensmester i å asfaltere med lave klimautslipp. Og i år blir asfalten enda grønnere.

I 2020 var CO2-utslippet 62 kilo for hvert tonn asfalt som ble lagt på norske riksveger. I 2023 var utslippet redusert til 44 kilo, mens prognosen for i år er 33 kilo CO2 for hvert tonn asfalt.

Det betyr 47 prosent nedgang på fire år – som er nær en halvering.

CO2-utslippene fra halvering er redusert. Foto: Knut Opeide

Konkurranse om lave utslipp

Klimakuttene har skjedd ved å erstatte en del av det oljebaserte råstoffet med biogent bindemiddel, bytte ut diesel og fyringsolje med bio- og pelletsfyring på asfaltverk, gammel asfalt resirkuleres i større grad enn før, og transporten er effektivisert.  

Omleggingen er et resultat av at Statens vegvesen innførte et system med klimavekting. Nå må asfaltleverandørene konkurrere om lave CO2-utslipp i tillegg til lav pris for å vinne konkurransen. 

 Kutter fortsatt utslipp

– Asfalt har vært en versting på CO2-utslipp innen vegdriften. Gjennom målrettet innsats og godt samarbeid med bransjen har vi oppnådd resultater som bidrar til det grønne skiftet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vegvesenet fortsetter arbeidet med å få ned CO2-utslippene fra asfalt. Målet er at utslippene skal være redusert med 70 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippene i 2020.

I tillegg til å belønne entreprenørene som kutter utslipp, vil Statens vegvesen stille strengere krav til egenskaper ved asfalten, som skal sikre lengre levetid.

Her er planene for asfaltering av riksveger i 2024 og de nærmeste årene.

Frokostmøte om grønn asfalt

Videoopptak av Statens vegvesens frokostseminar 8. mai 2024 om grønn asfalt.