Onsdag blir den store utfartsdagen i mai. Tall for trafikken i mai-måned de siste tre årene viser når og hvor det kan bli køer.

Bildet viser trafikk på E6 ved Helsfyr i Oslo.
Onsdag før Kristi himmelfartsdag forventer vi størst forsinkelser i trafikken ut fra Oslo. Her E6 ved Helsfyr i Oslo. Foto: Statens vegvesen / Bård Asle Nordbø

Torsdag er det Kristi himmelfarts-dag og tradisjonelt er det flere som velger å ta fri på fredag for å reise bort. Det bekrefter også trafikktall for mai-måned fra 2021-2023, som viser at onsdagen før Kristi himmelfart er den mai-dagen med mest forsinkelse i trafikken. Unntaket var fjoråret, da 17. mai falt på denne onsdagen. I år faller imidlertid 17. mai i forbindelse med pinseutfarten.

– Kristi himmelfart ligger an til å bli den store mai-utfartshelgen i år, og det må forventes kø ut fra de store byene, spesielt Oslo. Det sier seksjonsleder på Vegtrafikksentralen øst i Oslo, Christian Prydz.

Strekninger med kø

Forsinkelsene er desidert størst ut fra Oslo og sørover, E6 mot Sverige og E18 mot Sørlandet. Her var det i 2021 og 2022 en dobling i forsinkelser, sammenlignet med vanlig rushtrafikk. Man ser også mindre forsinkelser utover vanlig rushtrafikk ut fra flere store byer, der spesielt riksvei 555 mot Sotra fra Bergen peker seg ut som en strekning med mye forsinkelse.

– Ellers i landet er det også litt ekstra trafikk, og særlig ut fra de større byene. Men forsinkelsene er ikke på langt nær så store som i Oslo, med Bergen som en god nummer to, forteller Prydz.

Også i forbindelse med hjemfarten søndag kan man forvente forsinkelser på noen strekninger:

– Trafikken fordeler seg mer utover på hjemfarten søndag, også fordi man unngår rushtrafikk som tilleggsfaktor, men spesielt E18 gjennom Telemark har hatt mye forsinkelse kl. 13-18, med en topp rundt 15, og nær Drammen rundt 16-20, opplyser Prydz.

Planlegg turen

Prydz anbefaler å planlegge turen på www.vegvesen.no/trafikk før avreise, eller laste ned appen «Vegvesen trafikk». Der kan du få trafikkmeldinger for den strekningen du skal kjøre, og få varsler om veiarbeid og andre hendelser. Du kan også følge med på køer og trafikkbildet på webkameraene i appen.

– La noen andre enn sjåføren sjekke etter oppdateringer, eller stopp på egnet sted slik at du unngår farlige situasjoner. Hold øynene på veien og kjør forsiktig, understreker han.

Vurder andre tidspunkter

Trafikktallene fra 2021 og 2022 viser at forsinkelsene på onsdag før Kristi himmelfart har startet fra rundt klokken 14, toppet seg mellom 15-17, og har vart til rundt 20 på de mest populære strekningene.

– Vurder om du kan kjøre tidligere eller senere på dagen. Kjører du mellom 14 og 18 må du være forberedt på forsinkelser, særlig hvis du skal kjøre mot Sverige eller mot Sørlandet ut fra Oslo denne dagen, sier Prydz.

Slik fordelte trafikken seg ut fra Oslo og Bergen på onsdag før Kristi Himmelfart i 2022, for biler som kjørte lenger enn 1,5 timer (tilsvarende ca. 100 km):

  • Fra Oslo: 37 % kjørte mot Sverige, 32 % mot Sørlandet, 16 % mot Hallingdal/Valdres, 8 % mot Telemark/Numedal og 7 % mot Østerdalen/Gudbrandsdalen.
  • Fra Bergen: 44 % kjørte mot Sotra, 21 % mot Stord/Rogaland, 18 % mot Voss, 10 % mot Hardanger og 8 % mot Nord-Hordaland.

Kjør forsiktig – både i bil og på MC

– Vi ser at farten øker når våren kommer og veiene er fri for snø og is, og at flere tar risiko med farlige forbikjøringer. Vi vil oppfordre til å planlegge god tid, senke farten og ikke ta unødvendige sjanser i trafikken både på utfartsdager og andre dager, sier Prydz.

Prydz har også en henstilling til de mange MC-førerne som nå kommer ut på veiene igjen:

– Nå i mai har mange tatt fram motorsykkelen igjen etter at den har stått i ro i garasjen hele vinteren. De fleste har ikke kjørt sykkel siden i høst, og er kanskje litt rustne. Dessuten er det fortsatt en del grus på veiene flere steder i landet. Jeg vil oppfordre dere til å være spesielt oppmerksomme, og å ta det med ro!