Unngå å bli et tall i døds-og skadestatistikken !

Lær mer om å kjøre trygt 

Alle som er interesserte i motorsykler og trygg kjøring med motorsykler er hjertelig velkommen til et gratis arrangement på Lillestrøm trafikkstasjon                                                                                          lørdag 25.mai kl.10:00 - 15:00.

Trygg MC-kjøring
Trygg MC-kjøring

Aktiviteter og tema  lørdag:

 • Tips og gode råd om hvordan bli en trygg mc-fører.
 • Du kan stille tekniske spørsmål til drevne fagfolk.
 • Vi har har en mc-kjøregård, hvor det ermulig å gjennomføre oppgaver i kjøregården.
 • En lastebil står parkert på uteområdet, her kan interesserte erfare blindsoneproblematikken som yrkessjåførerer ofte opplever - ikke minst med motorsykler .
 • På den såkalte "Bråstoppen" kan du teste hvordan det oppleves å bråstoppe i  8 km/timen.

Statens vegvesens tips for en sikker MC-tur:

Bruk blikket smart

 • Skaff deg overblikk – unngå overraskelser.
 • Søk blikkontakt.
 • Se dit du skal.
 • Se alltid etter en utvei.

Tilpasse farten

 • Senk farten før svingen.
 • Rekker du å stoppe?
 • Velg en fart hvor du kan oppdages.

Plassere deg klokt

 • Gjør deg synlig – ikke gjem deg.
 • Skaff deg handlingsrom – foran, bak og sideveis.
 • Kjør tydelig – vær forutsigbar.

Arrangør av MC-dagen er Statens vegvesen i samarbeid med NMCU og Røde Kors.

For mer informasjon om arrangementet, vennligst ta kontakt med kontorsjef Ståle Kjetil Bech i Statens vegvesen, tlf. +47 91137183 og e-post: