Ved YX Vågå, ved riksveg 15 i Ottadalen, skal Smedsmo & Lian AS etablere, drive og vedlikeholde en ny døgnhvileplass.

1. september 2025 åpner ny døgnhvileplass med plass til 13 tungbiler ved YX Vågå.
1. september 2025 åpner ny døgnhvileplass med plass til 13 tungbiler ved YX Vågå. Foto: Google

I desember i fjor lyste Statens vegvesen ut en konkurranse der drivere av etablerte serveringssteder, bensinstasjoner, campingplasser eller liknende ble oppfordret til å komme med tilbud på etablering, drift og vedlikehold av en døgnhvileplass i Vågå, Lom eller Skjåk.

– Vi fikk inn fire tilbud, to i Skjåk, ett i Lom og ett i Vågå. Vi er fornøyde med interessen i denne konkurransen, og tilbudene vi fikk inn var gode. Kommunene har også vært positive i denne prosessen og bistått tilbyderne med nødvendige avklaringer, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Siv Kilskar.

Statens vegvesen valgte tilbudet fra Smedsmo & Lian AS i Vågå fordi deres tilbud hadde best forhold mellom pris/kostnad og miljø. Miljøkravene i konkurransen ble vektet 30 prosent, mens pris ble vektet 70 prosent.

Kontraktssummen er på 8 739 900 kr.

Leieperiode på minimum ti år fra 2025

Statens vegvesen inngår leiekontrakt med Smedsmo & Lian AS for en periode på 10 år i utgangspunktet. I avtalen ligger det også en opsjon, slik at den kan forlenges med 1 + 1 år til totalt 12 år.

Partene har nettopp signert kontrakten, og døgnhvileplassen skal være klar for åpning 1. september 2025. Leieperioden løper fra åpningsdatoen.

Forberedelser før åpning

I tilknytning til bensinstasjonen YX Vågå, starter nå Smedsmo & Lian arbeidet med å etablere strømpunkter for kjøle- og aggregatbiler, sette opp belysning, utvide dagens sanitæranlegg med toaletter og dusj, sette fram utemøbler, sette opp snøryddingsrampe og etablere et søppelsorteringssystem.  

Kontakt

Siv Kilskar,  prosjektleder
Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Tlf: 95894850 / siv.kilskar@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Innlandet