Statens vegvesen tar pause i arbeidene i E39 Byfjordtunnelen når HM Kong Harald kommer til Randaberg 29. mai.

– Vi tar pause i tunnelarbeidene hele denne dagen, fra klokken 06.00-20.00, sier prosjektleder Bjørn  I Andersen i Statens vegvesen.

E39 Byfjordtunnelen. Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen
E39 Byfjordtunnelen. Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

Det vil være nedsatt fartsgrense i tunnelen, 50 km/t, slik det er til arbeidene er ferdig. Men det blir ingen trafikkdirigering onsdag 29.mai, når Vegvesenet pauser arbeidet på grunn av kongebesøket.

Når arbeidet tas opp igjen, er det tilbake til døgnkontinuerlig kolonnekjøring i forbindelse med fresing og asfaltering, et oppdrag som skal være ferdig til fredag 7. juni klokken 06.00.

Aktuelt for fylke(r): Rogaland