Statens vegvesen har startet opp skogrydding i Gråura langs rv. 70 mellom Sunndal og Oppdal. Arbeidet vil pågå til halvveis ut i juni.

Skogrydding er et viktig trafikksikkerhetstiltak.

Bilde av sideterreng hvor skogryddingen er i gang på strekningen.
Arbeidene med skogrydding er godt i gang på strekningen. Foto: Ada Farjia.

Utfører flere oppgaver samtidig

– Det er flere grunner til at vi rydder skog langs vei. Noe av det viktigste er å fjerne skog som står i fare for å falle over veien under storm. Men det er også gunstig å redusere skyggepartier på veiene. Vi oppnår da raskere opptørking av veibanen og færre ispartier. Av denne grunn kan man også redusere saltforbruket. Noe vi også ønsker å forbedre er landskapsbildet og det visuelle inntrykket ved å kjøre denne strekningen, sier byggeleder Joakim Darell Albrigtsen.

Samtidig som det gjennomføres skogrydding skal Vegvesenet også sluttføre fjellsikringen man gjorde i fjor, det skal feies og fjernes brøytestikker, samt utføre inspeksjon av noen støttemurer.

– Ved å gjøre oppgavene samtidig, reduserer vi stengetiden. Det vil bli trafikkdirigering og ledebilkjøring på strekningen, og trafikantene må derfor være forberedt på å vente i 15 minutter. Kolonnene prøver å innrette seg slik at rutegående transport får gå som normalt, sier Darell Albrigtsen.

Beklager ulempene

– Vær oppmerksom på pågående arbeid, skilting og dirigering og ikke minst - ta hensyn og kjør forsiktig. Sikkerheten for de som arbeider og trafikantene er det aller viktigste. Statens vegvesen beklager ulempene dette medfører, men dette er viktige og nødvendige arbeider, understreker Darell Albrigtsen.

Hold deg oppdatert

Vi oppfordrer til å følge med på vegvesen.no for oppdatert trafikkinformasjon eller Vegvesenets trafikk-app:

Kartplassering for arbeidene som skal gjøres.
Kartplassering. Kart: Statens vegvesen.
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag