Det stenges mellom Litjefossen bru, rett før Storfossdammen, og til Slagghaugan i Tynset kommune fra kl. 21:00 lørdag 1. juni til kl. 06:00 søndag 2. juni.

Dette er i Innlandet fylke, ikke langt fra grensa til Trøndelag fylke.

Krevende terreng

Utskiftningen av de to stikkrennene er nødvendig vedlikehold og forsterkning før asfaltering, og veien må stenges for å få utført arbeidene. 

– Begge stikkrennene skiftes samme natt for å utnytte stengingen best mulig. Da det er trangt i området der den ene stikkrenna skal byttes, med fjellskjæring på en side og elv på utsiden, er det problematisk å bygge omkjøringsvei. Derfor er det besluttet å stenge veien helt noen timer når trafikken er minst natt til søndag, slik at vi får begrenset ulempene, sier byggeleder Morten Amund Holen i Statens vegvesen.

Kart som viser strekningen på Rv. 3 som stenges, mellom de to stjernene. Kart: Statens vegvesen.
Kart som viser strekningen på Rv. 3 som stenges, mellom de to stjernene. Foto: Statens vegvesen

Omkjøring via fv. 30

Alternativ omkjøring under stengingen er fv. 30. Det blir satt ut informasjonstavler for å informere om arbeidene i løpet av i dag, torsdag 30. mai. De som bor langs strekningen har blitt varslet via SMS. Det pågår arbeider før og etter stengningstidspunktet, men da blir trafikken lysregulert.

Ramlos AS er utførende entreprenør for arbeidene. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli nødvendig med sprenging på natt knyttet til utgravingen for stikkrennene.

Beklager ulempene

– Vi ber om at trafikantene er oppmerksomme på arbeidene og planlegger eventuelle reiser i henhold til stengingen. Statens vegvesen beklager ulempene arbeidene medfører, men dette er viktige og nødvendige arbeider. For arbeidene som pågår før og etter stengingen, hvor det er lysregulert, ber vi om at trafikantene er oppmerksomme og følger anvisningene. Sikkerhet for trafikantene og de som arbeider er det aller viktigste, understreker Holen.

Hold deg oppdatert

Vi oppfordrer til å følge med på vegvesen.no eller Vegvesenets trafikk-app for oppdatert status for arbeidene og stengingen:

Aktuelt for fylke(r): Innlandet