Statens vegvesen forventer mye ferietrafikk over hele landet i sommer. Det kan gi kø og forsinkelser.

Bilde av trafikk på rv. 13.
Vær forberedt på mye trafikk på veiene i sommer. Beregn god tid, stress ned og hold oppmerksomheten på veien, oppfordrer Statens vegvesen. Her sommertrafikk på rv. 13 ved Langfossen. Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen

– Vær forberedt på at det kan bli køer, ekstra ventetid på ferjer, eller at det skjer uhell og hendelser som gjør at turen tar lengre tid enn planlagt, oppfordrer Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Hans beste råd er:

– Beregn god tid, stress ned og hold oppmerksomheten på veien, så blir turen mer trafikksikker både for deg selv og dine medtrafikanter.

Kjør hensynsfullt og respekter skilting – også i veiarbeidsområder

Sommeren er også høytid for veiarbeid. Rekkverk, tunneler, bruer og grøftekanter skal pleies og vedlikeholdes, for å ta vare på de veiene vi har. Blant de store veiprosjektene er det noen som tar ferie, mens andre holder aktiviteten oppe.

Karbø minner om å ta hensyn til de som jobber langs veien i sommer:

– I veiarbeidsområder er farten satt ned av en grunn. At du kjører hensynsfullt og respekterer skilting er viktig for alle, ikke minst for dem som arbeider langs vegen, sier han. 

Få trafikkmeldinger rett på telefonen

For best mulig oversikt over det som skjer i trafikken nær deg anbefaler Karbø å installere appen Vegvesen trafikk på telefonen:

– I appen kan du få oppdateringer om det skjer noe i trafikken som kan få konsekvenser for din reise. Last ned appen, merk kart-området eller legg inn strekningen du er interessert i, og aktiver varsler. Da kommer varslene automatisk, forteller Karbø.

Men han presiserer:

– Husk å få hjelp av dine medreisende til å lese app-varsler mens du kjører, eller stopp og ta en pause samtidig. Som sjåfør skal du holde oppmerksomheten på veien. Å kjøre er det eneste du skal gjøre!

Karbø minner om at det også er mye annen nyttig trafikkinformasjon i appen og på www.vegvesen.no/trafikk:

– Ferjetider, oversikt over ladestasjoner for elbil, rasteplasser og webkameraer med ferske bilder fra veier over landet er blant tjenestene du finner der.

Sommertrafikk i ulike deler av landet

Vegtrafikksentralene peker på disse områdene og strekningene som særlig utsatt for køer og forsinkelser i sommer (dette er eksempler, ikke en uttømmende liste):

Nord-Norge:
Det er forventet at mange vil reise til Lofoten i sommer, særlig hvis finværet slår til.

I Nordland som helhet vil ferjene sannsynligvis bli den største flaskehalsen, ikke bare i Lofoten, men også langs Kystriksveien (fv. 17 Steinkjer-Bodø).

Midt-Norge:
Det er ikke forventet spesielle utfordringer i sommertrafikken.

Vestlandet:
Det forventes generelt mye trafikk i området. Særlig rv. 13 på strekningen Bu–Kyrkjenes i Hardanger er utsatt for kø og forsinkelser om sommeren.

Sørlandet, Vestfold og Telemark:
Det forventes mye trafikk på E18 mellom Lier i Buskerud og Sørlandet, særlig på de typiske utfarts- og hjemfartsdagene. Strekningen Rugtvedtkrysset–Langangenkrysset er særlig utsatt for kø, på grunn av veiarbeider.

Østlandet:
Det forventes mye ferietrafikk, og den konsentrerer seg gjerne på dagtid/ettermiddag og får en topp på fredager inn mot helgene.

Strekningene hvor vi forventer mest trafikk er E18 Oslo–Drammen–Porsgrunn, E6 Oslo–Lillehammer–Dovre, E6 Oslo–Svinesund, E18 Vinterbro–Ørje, E16 Sandvika–Sollihøgda–Hønefoss, E16 Kløfta–Kongsvinger–Skotterud og rv. 22 Lillestrøm–Fet–Mysen.

1. juli stenges Ring 1 i Oslo, som vil bety mer kø og forsinkelser i og rundt byen. Vi oppfordrer bilistene til å unngå å kjøre bil i Oslo sentrum og heller bruke E18 Operatunnelen eller Ring 3 som omkjøring.