Trafikken overføres derfor i løpet av i dag, torsdag 27. juni, fra interimsveien og tilbake til ordinær E16 på denne strekningen.

Interimsveien blir da sperret.

Bilde av erosjonssikringen og arbeidet som er gjort.
E16 ved Ådalselva er nå sikret mot større flom enn "Hans". Foto: Statens vegvesen.

Strekning utsatt for skred og flom

– Arbeidene ble startet etter uværet Hans sine herjinger, som viste at terrenget inn mot E16 på denne strekningen var utsatt for utgliding og skred ved flom, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord.

 Han er fornøyd med at arbeidene er gjennomført innenfor kontraktsfrist og med god kvalitet.

Omfattende arbeid gjennomført på kort tid

Følgende arbeid er gjort:

  • Erosjonssikring utført som motfylling og plastring. Skredskråningen er slaket ut.
  • For å komme ned til elva ble det etablert anleggsvei fra E16 ved rasteplassen og ned til skredgropa.
  • Overvannshåndteringen langs E16 er bygget om for å få ledet overvann bort fra vegområdet nær skredområdet og vestover.
  • Omfattende skogrydding

– Tiltakene som er gjort vil bedre sikkerheten til skråningen og stoppe erosjonen. Nå er denne strekningen mye bedre sikret mot fremtidig flom, understreker Eiterjord.

Takker trafikanter og nærmiljø

Utførende entreprenør for arbeidene er Anlegg Øst Entreprenør AS. Arbeidene startet mandag 26. februar. Noen mindre arbeider vil bli sluttført nå i etterkant knyttet til prosjektet.

 – Vi vil honnør til entreprenør for en godt utført jobb og ikke minst trafikantene som har fulgt skilting og kjørt etter forholdene knyttet til omkjøringsveien. En midlertidig bygget vei har selvfølgelig ikke den samme standarden, og det ble en merbelastning for nærområdet når trafikken gikk via Follumveien. Vi beklager ulempene og takker for tålmodigheten og forståelsen både hos trafikanter og nærmiljø, avslutter Eiterjord.

Aktuelt for fylke(r): Buskerud