Statens vegvesen har tildelt oppdraget til Åge Haverstad AS, som starter bygginga i midten av juni. Gang- og sykkelvegen skal stå ferdig høsten 2025.

Grusvei, nettinggjerde, store plastsekker med stein, gråvær.
Gang- og sykkelvegen som skal bygges mellom Ås og Hauger bru, ligger på myr- og skoggrunn. For å unngå setningsskader når gang- og sykkelvegen er ferdigbygd, har Statens vegvesen forbelastet grunnen med plastsekker fylt med stein. Foto: Statens vegvesen

På den 2,2 kilometer lange strekningen mellom Ås og Hauger bru i Ås kommune skal Statens vegvesen bygge om grusvegen langs jernbanen til fortau, sykkelveg og grussti for løping.

Fortauet blir 1,6 meter bredt, sykkelvegen 2,5 meter bred og grusstien 1 meter bred.

Dagens grusveg blir stengt i hele anleggsperioden for å ivareta sikkerheten for både arbeidere og trafikanter. Alternative ruter for de som går og sykler, blir skiltet.

– Strekningen mellom Ås og Hauger bru er mye brukt av gående og syklende. Vi er glade for at vi nå kommer i gang med å forbedre tilbudet for dem, sier byggeleder Knut Hasle i Statens vegvesen.

Klart for bygging

Det er krevende grunnforhold med myr og skogbunn der gang- og sykkelvegen skal bygges. For å unngå setningsskader etter at vegen er bygd, forbelastet Statens vegvesen strekningen med store plastsekker fylt med stein sommeren 2023.

Grunnen har nå satt seg tilstrekkelig så byggearbeidene kan begynne.

Entreprenør Åge Haverstad AS rigger seg til neste uke (uke 25) og starter deretter med grunnarbeider.

Høsten 2025 skal fortauet, sykkelvegen og grusstien være klar til bruk.

Kontakt
Knut Hasle, byggeleder
Drift og vedlikehold Statens vegvesen
Tel: 414 20 213 / knut.hasle@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Akershus