For første gang i verden tester Statens vegvesen hydrogen i et vegprosjekt. - Ny teknologi kan være med å løse klimakrisen, sier  klima-og miljøministeren

Hydrogen gjør det mulig å bygge ny veg uten utslipp av klimagasser i områder uten tilgang på strøm. Vegvesenet tester hydrogenteknologien med støtte fra Hafslund, NAPOP, og Anlegg Øst, når de bygger miljøgate i Gran.

Tirsdag fikk klima- og miljøministeren Andreas Bjelland Eriksen innføring i den elektriske vegbyggingen på Hadeland sammen med 50 skoleelever på Hadeland videregående skole.

 Det skal være første gang i verden at en byggherre bruker hydrogen til å lade elektriske anleggsmaskiner i et vegprosjekt.

-  Hydrogen kan gjøre alle vegprosjekt elektriske. Slik kan vi fjerne utslipp av klimagasser fra vegprosjekter hvor det blir for kostbart å føre fram høyspent strøm for å etablere ladestasjoner, sier prosjektleder Pål-Steinar Karlsen i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland.

15 prosent av CO2-utslippene i Norge kommer fra bygg- og anleggsbransjen. Det er derfor viktig med tiltak for kutte CO2 i utslippene fra vegprosjekt. Samtidig har Vegvesenet bestemt at alle anleggsmaskiner i nye kontrakter etter 2027 skal være utslippsfrie. Det er et viktig bidrag for å nå målet om 55 prosent mindre CO2-utslipp sammenlignet med 1990.

Oppe og nikker

Statens vegvesen og Anlegg Øst Entreprenør, har siden nyttår arbeidet med den nye miljøgata i Gran. Sammen har de fått med seg Hafslund som sørger for ladeinfrastruktur. Samtlige gravemaskiner og lastebiler er alle elektriske. Det er første gangen i et vegprosjekt.

- Vi har hatt noen innkjøringsproblemer på anleggsmaskiner og ladeutstyr. Nå er vi opp og nikker, sier Karlsen.

Miljøgata på Gran er pilotprosjekt for utslippsfritt anleggsarbeid med støtte fra Samferdselsdepartementet. Det er viktig å teste ut ny teknologi.  Anlegg Øst Entreprenør, Vegvesenet og Hafslund har derfor lagt inn godt med ekstra tid for å kunne løse utfordringer underveis.

Klima- miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og 50 elever satt på skolebenken på Hadeland vgs, og avsluttet med utetime på miljøgateprosjektet til Statens vegvesen i Gran sentrum. - Vegvesenet gjør en viktig jobb for å nå klimamålene før 2030, sa statsråden. Han fikk informasjon om arbeidet fra prosjektleder Pål Steinar Karlsen og bærekraftdirektør Gina Ytteborg i Statens vegvesen. Per Kollstad/Statens vegvesen
Klima- miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og 50 elever satt på skolebenken på Hadeland vgs, og avsluttet med utetime på miljøgateprosjektet til Statens vegvesen i Gran sentrum. - Vegvesenet gjør en viktig jobb for å nå klimamålene før 2030, sa statsråden. Han fikk informasjon om arbeidet fra prosjektleder Pål Steinar Karlsen og bærekraftdirektør Gina Ytteborg i Statens vegvesen. Per Kollstad/Statens vegvesen Foto: Per Kollstad

Anleggsmaskinene får strøm fra en nettstasjon, to stasjonære hurtigladere og elleve mindre ladere bak anleggsgjerdet i sentrum. Tre mobile batterihengere sørger for lading ute i anlegget.

Før påske ble den hydrogendrevne tungbilladeren montert. Brenselscellen er den samme som sitter i den hydrogendrevne personbilen Mirai fra Toyota.

- Hydrogenstasjonen fungerer som et godt gammeldags dieselaggregat, men uten støy og CO2 -utslipp. Det gjør at hydrogen kan være en løsning for vegbygging uten utslipp av CO2 i områder hvor det blir for kostbart å føre fram anleggsstrøm, sier Mathilde Christensen, prosjektleder i Hafslund.

Det er selskapet NAPOP (Not a part of the problem) i Vikersund som leverer og drifter hydrogen-ladepunktet.

- En trygg løsning

Sikkerheten er svært viktig for det hydrogendrevne ladepunktet.

- Vi tar alle forholdsregler. Hydrogentanken står bak doble sikkerhetsgjerder og er overvåket døgnet rundt. Det er kun ansatte med spesialkompetanse som skal håndtere hydrogentanken, sier Christensen

Sikkerhetsopplegget er i henhold til retningslinjer fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap, mens HYEX, et ekspertmiljø innen hydrogen, har gjennomført en risikoanalyse.

- Sammenlignet med hydrogenbilen til Toyota er dette et stillestående anlegg bak doble anleggsgjerder. Vi mener hydrogen er en del av løsningen for utslippsfrie veganlegg, sier Christensen og Karlsen.

-Hva med kostnader?

- Vi får ut om lag 100.000 kWh strøm fra hydrogen. Hydrogenstrømmen er i dag mye dyrere enn den som kommer fra strømnettet. Prisene vil gå ned med større kvanta. I et større regnestykke må vi ta med kostnadene med å føre fram strøm til et veganlegg utenfor den elektriske allfarvegen, sier Karlsen.