Ved E134 Landsverk bru har Statens vegvesen satt opp trafikklys og innført ett kjørefelt over brua. Inspeksjon har avdekket skader på bruas bæreevne.

– Vi har satt opp trafikklys ved Landsverk bru på E134. Det betyr at brua nå har ett kjørefelt og at trafikken vil gå midt på brua, såkalt sentrisk kjøring, forklarer Halvor Kåsa, bruforvalter i Statens vegvesen.

Bilde av Landsverk bru tatt fra siden med elv som renner under og natur rundt.
Ved E134 Landsverk bru har Statens vegvesen nå satt opp trafikklys, og brua har fått ett kjørefelt. Foto: Halvor Kåsa, Statens vegvesen

Innførte tiltak etter spesialinspeksjon

Bakgrunnen for dette er at det gjennom inspeksjon av brua, har det blitt oppdaget skader som reduserer bruas bæreevne. Statens vegvesen har jevnlig inspeksjon av alle bruene på riks- og europavegene, og skaden på Landsverk bru ble oppdaget etter en såkalt hovedinspeksjon. Etter denne inspeksjonen, ble det bestilt en spesialinspeksjon, og det er resultatet av denne som nå gjør at Statens vegvesen iverksetter tiltak.

– Vi har tatt denne beslutningen med tanke på trafikksikkerheten og et føre-var-prinsipp. Det er betongen i brua som har utvidet seg enkelte steder og dermed legger press på stålet inni betongen, forteller Kåsa.

Omkjøring for tyngre vogntog

Personbiler og vogntog (til og med 10/60) kan fortsatt benytte E134 og Landsverk bru. For tyngre vogntog (Sv 12/100 og veggruppe A), blir brua stengt, og disse sjåførene må benytte omkjøringsveg.

– For tyngre vogntog blir det omkjøring via fv. 360 og rv. 36 via Gvarv og Seljord, sier Halvor Kåsa og legger til at Statens vegvesen har vært i kontakt med Norges Lastebileier-Forbund for å informere om dette.

Uvisst hvor lenge Landsverk bru får ett kjørefelt

Det er i dag uvisst hvor lenge trafikklysene blir stående ved E134 Landsverk bru. Statens vegvesen jobber med ulike løsninger for å få tilbake normal trafikkavvikling over brua.

– Det er i dag for tidlig å si hvor lenge vi vil ha løsningen med trafikklys og ett kjørefelt, samt omkjøring for de tyngste vogntogene. Vi vil fremover se både på en kortsiktig løsning og en permanent løsning som naturlig nok tar lengre tid. Hvilken løsning vi lander på og hvor lenge dette tar, er i dag for tidlig å si noe om, forteller bruforvalter Halvor Kåsa.

Oversiktskart hvor Landsverk bru er markert med en rød sirkel.
Landsverk bru ligger langs E134 vest for Notodden og er merket med rød sirkel på kartet. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Telemark