Mandag 10. juni starter vedlikeholdsarbeidet av rv. 36 Frednesbrua i Porsgrunn. Brua blir nattestengt i tre uker for å skifte ut brufuger.

Bruvedlikeholdet starter kl. 21.00 på kveldene og pågår frem til kl. 06.00 på hverdager i tre uker. I helgene tar vedlikeholdsarbeidet en pause.

Normalt vedlikehold for å ta vare på brua

– Vi skal skifte ut eksisterende stålfuge på Herøyasiden av brua til en ny og endret fuge. I tillegg skal vi bygge om asfaltfuger oppe på brua. Dette er vanlig bruvedlikehold som vi må utføre ved jevne mellomrom, forklarer Stig Korpelin som er byggeleder for bruvedlikehold i Statens vegvesen.

Arbeidet vil foregå på kveld og natt på hverdager, og mens arbeidet pågår blir brua stengt for trafikk.

– Arbeidet foregår på kveld og natt siden trafikken er lavest på denne tiden. Mens brua er stengt, kan trafikantene benytte fv. 356 Porsgrunnsbrua. Omkjøringsvegen vil bli skiltet, forteller Korpelin.

Påvirker ikke skipstrafikken

På dagtid (kl. 06-21) vil trafikken langs rv. 36 gå over Frednesbrua.

– Brua er åpen for trafikk på dagtid, men farten blir nedsatt. Dette fordi vi må etablere fugebruer over fugene mens vi arbeider med å skifte dem ut. Skipstrafikken blir ikke påvirket av dette arbeidet, og vi vil åpne brua for skipstrafikken som normalt i hele perioden, sier Korpelin.

Vedlikeholdsarbeidet er planlagt å vare i tre uker og vil bli avsluttet i uke 26 som er siste uka i juni.

Aktuelt for fylke(r): Telemark