Denne uka og neste uke blir det fresing og asfaltering fra og med rundkjøring Ringgata/CC Hamar til Just Brochs gate.

Det blir oppstart onsdag kveld 5. juni. Det må påregnes en del støy knyttet til arbeidene som gjennomføres.

Bilde av asfalteringsarbeider.
Illustrasjonsbilde fra tidligere asfalteringsarbeider. Foto: Statens vegvesen

Fresing før asfaltering

Arbeidstid blir mellom klokka 21:00 til 06:00. De første dagene blir det asfaltfresing, før selve asfalteringen starter 10. juni. 

Det blir manuell dirigering med ledebil mens arbeidene foregår. Det er sendt ut SMS for å varsle nærområdene om arbeidene.

Asfaltarbeidene forsetter på rv. 25 på strekningen Ridabu-Sveberg

Arbeidene fortsetter på rv. 25 fra uke 24 til 28. på strekningen Ridabu til Sveberg. På denne strekningen vil det tidsvis foregå parallelle arbeider på flere steder på strekningen, da det også skal gjennomføres armering og forsterkning på enkelte dårlige partier.

Arbeidstid på denne strekningen blir også mellom klokka 21:00 til 06:00, og støy må påregnes. På denne strekningen blir det også manuell dirigering med ledebil mens arbeidene foregår.

Beklager ulempene

Vi ber om at trafikantene planlegger i henhold til arbeidsavviklingen og er oppmerksomme på skilting og manuell dirigering. Sikkerheten til trafikanter og arbeidere er det aller viktigste. Arbeidene legges til kveld og natt slik at det blir minst mulig hindring for trafikantene, men det er ikke til å unngå at det påvirker fremkommeligheten når slike arbeider gjennomføres. Det kan være lurt å planlegge ekstra tid.

Statens vegvesen beklager ulempene arbeidene medfører, men dette er viktige og nødvendige arbeider.

Hold deg oppdatert

Vi gjør oppmerksom på at endringer i værforhold kan føre til justeringer i arbeidsopplegget og trafikkavviklingen.

Vi oppfordrer til å følge med på vegvesen.no for oppdatert trafikkinformasjon eller Vegvesenets trafikk-app:

Mer informasjon om asfaltsesongen 2024

Aktuelt for fylke(r): Innlandet