Stengingen skyldes at massene i overbygningen inn mot brua må byttes ut. Det arbeides skift for å korte ned stengningstiden.

Brua i Otta i Sel kommune i Innlandet fylke ble bygget i 1986 og 1987 av Grønvold Entreprenør.

Bilde av strekningen hvor det skal skiftes masser i overbygningen.
Strekningen hvor det skal skiftes masser i overbygningen. Foto: Statens vegvesen

Slik blir omkjøringen

På grunn av sikkerheten og for å få gjort jobben med god kvalitet blir brua stengt klokka 07:00 tirsdag 25. juni. Arbeidene forventes å være ferdig til onsdag 26. juni kl. 20:00 slik at det kan gjenåpnes for trafikk. 

Omkjøring blir skiltet om fv. 2620. Det blir ikke mulighet for å kjøre gjennom sentrum for tunge kjøretøy. For lokal trafikk (mindre kjøretøy) og rutebusser blir det skiltet via Mullersgate-Storgata.

Dette skal gjøres

Det er en strekning på 10 meter som skal graves opp rett etter rundkjøringen og inn mot brukaret (se kart under). Det skal graves ned til avlastningsplate med en dybde på cirka 1,2 meter. Dette gjør at det ikke er mulig å ha trafikk i ett felt mens arbeidene utføres.

Kartplassering av hvor det skal arbeides.
Kartplassering av hvor det skal arbeides. Illustrasjon: Statens vegvesen

Etter at arbeidene med overbygningen er fullført vil det bli asfaltert opp til og med bindelag. Det vil bli lagt nytt slitelag fra krysset ved E6 og over begge bruene og fram til 70 km/t sonen etter fellesferien. Disse asfalteringsarbeidene vil bli gjennomført med manuell dirigering og ledebil.

Vis hensyn og vær oppmerksom

Statens vegvesen oppfordrer til at trafikantene følger skiltingen og viser hensyn på omkjøringsveiene.

Vær spesielt oppmerksom på de myke trafikantene.

Det anbefales å følge med på vegvesen.no eller Vegvesenets trafikk-app for oppdatert informasjon om arbeidene: 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet