Mandag 24. juni starter nødvendige rehabiliteringsarbeider for brua som går over Høybråtenveien og hovedbanen på E6 nord for Oslo.

Det er togstans på jernbanen fra 26. juni til 22. juli som det er viktig å benytte seg av for å få gjennomført disse viktige og nødvendige arbeidene.

Bilde av Høybråtenveien bru sett fra siden.
Høybråtenveien bru. Foto: Statens vegvesen.

Bedre trafikksikkerhet 

Rehabiliteringen inkluderer fjerning av betongelementer, etablering av nye kantdragere med kjøresterkt brurekkverk og utskiftning av fuger. Brua har de siste åra hatt midlertidig rekkverk, så rehabiliteringen vil både gi bedre trafikksikkerhet og forlenge levetida til brua. 
 
Det antas at arbeidene vil ha en varighet på cirka 3 måneder.

Trafikale konsekvenser 

De trafikale konsekvensene blir at trafikken på E6 i venstre felt over brua sperres i hver kjøreretning, og flyttes over til kollektivfeltene. Påkjøringsrampen fra Starveien stenges i hele anleggsperioden. 
 
I forbindelse med fugeutskiftning vil det bli helgestenginger av brua, hvor en kjøreretning blir stengt og det kjøres toveistrafikk i den andre kjøreretningen. Det er foreløpig planlagt to slike helgestengninger, og det vil bli varslet når eksakte datoer er klare. 
 
Statens vegvesen beklager ulempene rehabiliteringen medfører, men dette er nødvendige arbeider som må gjennomføres.

Kartplassering av brua.
Kartplassering. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Vær tålmodig og oppmerksom

Vi oppfordrer til at trafikantene viser hensyn, er tålmodige og oppmerksomme og følger skilting. Sikkerheten for trafikantene og de som arbeider er det aller viktigste. 

Det anbefales å følge med på vegvesen.no eller Vegvesenets trafikk-app for oppdatert informasjon om trafikkavviklingen:  

Aktuelt for fylke(r): Oslo