Fra søndag 16. juni kl. 22.00 blir Hovsbakkan bru på E39 i Orkanger stengt på grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid.

Brua, som ble bygget i 1982, skal gjennom ulike vedlikeholdsarbeid for å sikre trafikksikkerheten og forlenge bruas levetid.

Får ny asfalt og rekkverk

– Mens brua er stengt skal vi legge ny membran, og brua skal få ny asfalt. Vi skal også sette opp nytt rekkverk, forteller Mari Johanne Jøndal Steine i Statens vegvesen.

Vedlikeholdsarbeidet er planlagt å vare i én uke, men noe av arbeidet er væravhengig så det kan bli endringer. 

– Vi vil åpne E39 for trafikk så snart den delen av arbeidet som berører vegen, er ferdig. Det vil da fortsatt gjenstå arbeid under brua, slik at Nedre Hovsbakkan, den kommunale vegen som går under E39, fortsatt vil være stengt mellom krysset til Nerviksbakkan og krysset til Trondheimsveien. Nedre Hovsbakkan vil være stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklister, forteller Steine.

Vis hensyn og følg skilting

Mens E39 Hovsbakkan bru er stengt vil det blir skiltet omkjøring.
– Vi oppfordrer alle trafikanter til å være oppmerksomme, vise hensyn og følge skiltingen, sier Steine.

For oppdatert trafikkinformasjon finner trafikanter på våre nettsider vegvesen.no/trafikk eller ved å følg med på Statens vegvesens app “Vegvesen Trafikk”.

Hovsbakkan bru i Orkanger er en del av OPS-kontrakten E39 Klett-Bårdshaug, og det er Orkdalsvegen AS og deres entreprenør som skal utbedre brua på oppdrag fra Statens vegvesen. OPS er en forkortelse for offentlig privat samarbeid.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag