E6 Mjøsbrua helstenges to netter neste uke for nødvendig asfaltering.

Det skal freses og legges ett kjørefelt hver natt. Trafikken går som normalt på dagtid.

Asfaltering om natt.
Illustrasjonsbilde. Foto: Bård Asle Nordbø/Statens vegvesen. Foto: Bård Asle Nordbø

Omkjøring via fv. 213

Det blir mye utstyr og folk som jobber samtidig, så for å ivareta sikkerheten til arbeiderne og trafikantene stenges hele strekket for ordinær trafikk mens arbeidene pågår.

Første stengning blir tirsdag kveld 18. juni fra klokka 22:00 til 06:00 om morgenen påfølgende dag. Andre stenging blir onsdag kveld 19. juni fra 22:00 til 06:00 om morgenen påfølgende dag. Fra torsdag 20. juni kl. 06:00 gjenåpnes altså E6 Mjøsbrua for ordinær trafikk og asfaltarbeidene skal være ferdig om alt går som planlagt.

Utrykningskjøretøy slippes gjennom etter avtale. Det er skiltet omkjøring via fv. 213. Dette gjelder også modulvogntog.

Beklager ulempene 

Vi ber om at trafikantene planlegger eventuelle reiser i henhold til arbeidsavviklingen og benytter omkjøringsalternativene. Statens vegvesen unngår å legge asfalteringsarbeid på dagtid, slik at det blir minst mulig belastning for trafikken. Vi beklager ulempene arbeidene medfører, men for slikt arbeid er dette beste alternativ. Sikkerheten for trafikantene og de som skal utføre arbeidene må prioriteres.

Hold deg oppdatert

Vi gjør oppmerksom på at endringer i værforhold kan føre til justeringer i arbeidsopplegget og trafikkavviklingen. 

Vi oppfordrer til å følge med på vegvesen.no for oppdatert trafikkinformasjon eller Vegvesenets trafikk-app: 

Mer informasjon om asfaltsesongen 2024 

Her er oversikten over strekningene som skal asfalteres i løpet av 2024: