Partene ble enige tidlig lørdag morgen, og det er ikke ferjestreik i år.

Samtlige ferjesamband vil dermed gå som normalt.

Bilde av ferjesambandet Bognes-Skarberget.
Det blir ikke ferjestreik, og ferjesambandene går som normalt. Her Bognes-Skarberget. Foto: Lars Olve Hesjedal